Vergi Cezasını Hangi Durumlar Ortadan Kaldırır?

Vergi kanunlarında yer alan hükümlere aykırı olacak şekilde hareket edenlerin vergi ziyaı cezası aldığı bilinmektedir. Bu aşamada pek çok kişi, vergi ziyaı cezası nedir konusunda merak duymaktadır.

Vergi Cezasını Ortadan Kaldıran Haller Nelerdir?

Vergi kanunlarında yer alan hükümlere aykırı olacak şekilde hareket eden kişilerin 213 sayılı Vergi Usul Kanununda düzenlenmekte olan vergi suçları nedeniyle cezai sorumlulukları doğduğu bilinmektedir. Bu suçlara hakim olabilmek için öncelikle vergi hukukunun ne olduğuna dair bilgi edinmek gerekir.

Vergi Hukuku en genel tanımıyla vergi yükümlülüklerini inceleyen kamu hukuku içinde yer alan ve hukukun bir dalı olan konudur. Vergi hukuku sayesinde devlet ile kişiler arasındaki vergi ilişkisi ve kişilerin vergi yükümlülükleri hukuki olacak şekilde incelenir. Devletin mali faaliyetlerinin hukuki boyutunu incelemekte vergi hukukunun görevleri arasına girer.

Vergi borcu ise vergiyi doğuran olayın gerçekleşmesiyle meydana gelen bir olaydır. Vergi alacağı vergi kanunlarının vergiyi bağladıkları olayın meydana gelmesi ve hukuki durumların gerçekleşmesi ile doğmaktadır. Vergi alacağı mükellef bakımından vergi borcunu ifade eden terimdir. Vergi borcunun ödenmemesi vergi ziyaı kabahatini oluşturur. Bahsi geçen bu kabahat, vergi usul kanununda düzenlenmiştir.

Vergi ziyaı nedir sorusuna mükellefin veya sorumlunun vergilendirme ile ilgili sorumluluklarını zamanında yerine getirmemesi veya eksik olacak şekilde yerine getirmesi cevabı verilebilir. Bu durumda vergi ziyaı kabahati meydana gelmektedir ve bu kabahat devlet hazinesini zarara uğratır.

Vergi ziyaı cezası vergi dairesi tarafından kesilen para olarak ifade edilmektedir. Temel vergi ziyaı cezası %50 oranında uygulanan vergi ziyaı cezası ve 3 kat olarak uygulanan vergi ziyaı cezası olmak üzere 3 farklı sınıfta incelenmektedir.

Vergi usul kanuna göre düzenlenmiş olan maddelerince vergi ziyaına sebebiyet veren mükellef veya vergi sorumlusu verginin bir katı tutarında cezaya tabi tutulur. Vergi cezaları usulsüzlük, vergi ziyaı veya Kaçakçılık cezaları olarak da anılmaktadır.

Vergi Cezalarını Ortadan Kaldıran Haller

Vergi cezalarını ortadan kaldıran haller ayrı ayrı incelenmesi gereken çeşitli sınıflara ayrılmaktadır. Hapis cezası ve mali nitelikteki cezalar olarak incelenmekte olan vergi cezaları çeşitli durumlarda ortadan kaldırılmaktadır.

Vergi suçu nedeniyle verilen hapis cezasını ortadan kaldırmak için:

  • Yanılma: Ceza hukukuna göre kanunu bilmemek mazeret olarak kabul edilmemektedir. Fakat bu durum vergi suçları bakımından esneklik gösterilen bir konu haline gelmiştir. VUK madde 413 hükmü uyarınca yetkili merciden talep ettikleri konu hakkında bilgi alan ve böylelikle işlem yapan kişilerin bu eylemi vergi suçu oluştursa dahi cezalandırılmaktadır.
  • Mücbir sebep: Cezayı ortadan kaldıran haller içerisinde mücbir sebep yani kişilerin kontrolü dışında gerçekleşen durumlar bulunmaktadır. Sel, yangın veya deprem gibi doğal afetler mücbir sebepler olarak adlandırılan hallerin arasında bulunur. Bu gibi durumlarda devlet vergi kaybına uğrasa dahi mücbir sebep mükellef tarafından ispat edildiğinde herhangi bir vergi kaçırma cezası meydana gelmeyecektir.

Vergi suçu nedeniyle verilen mali nitelikli cezaları ortadan kaldırmak için:

  • Ödeme: Vergi cezasını ortadan kaldırmanın en temel hali borcun ödenmesidir.
  • Zaman aşımı: Zaman aşımına yani davanın sürenin dolmasıyla birlikte vergi cezalarının sona erdiği bilinmektedir. Vergi ziyaı suçu vergi alacağının doğumundan itibaren 5 yıllık usulsüzlük suçu ise usulsüzlüğün yapıldığı tarihten itibaren 2 yıllık zaman aşımına tabi olarak ele alınmaktadır.
  • Uzlaşma: Vergi kaçakçılığı suçu dışındaki vergi ziyaı cezalarında mükellef ve vergi dairesinin ulaşabileceği bilinmektedir.
  • Hata düzeltme: Vergi cezalarında herhangi bir hata yapılmışsa bu hataların vergi usul kanununa göre düzeltiliyor olması cezayı ortadan kaldırır.
  • Dava: Vergi mükellefleri vergi ceza ihbarnamesinin tebliğinden itibaren 30 gün içinde vergi mahkemesine iptal davası açabilir, bu duruma borcu sona erdiren haller arasında bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir