VERBİS Nedir?

VERBİS kişisel verileri işleyen sicil bilgi sistemidir. Bu sistem ile gerçek ve tüzel kişilere veriler ile ilgili yükümlülükleri ifade edilmektedir. VERBİS kayıt gerçek ve tüzel kişilerin verileri işlemeden önce zorunludur.

VERBİS Nedir, Nasıl Kullanılır?

Veri sorumluları sicil bilgi sistemi olarak adlandırılan VERBİS, gerçek ve tüzel kişilerin kişisel verilere ilişkin yükümlülüklerini ifade etmektedir. Gerçek ve tüzel kişiler, kişisel verilerini işlemeden önce VERBİS adı verilen bu sisteme kayıt olmak zorundadırlar. Kişisel verilerin korunması için kanunla oluşturulan uygulamalarla ilgili olarak, VERBİS’i düzenleyen kanuna atıfta bulunulmalıdır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, VERBİS uygulamasına kayıt zorunluluğu getirmektedir.

Gerçek ve tüzel kişiler, VERBİS sistemine kayıt ve bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Tüm verilerin sisteme kaydedilmesi ve taraflara bu kayıtları tutmaları için süre verilmesi önemlidir.

Kişisel verilerin korunması anlamına gelen KVKK yasasına göre, gerçek ve tüzel kişilerin VERBİS sistemine kayıt olmaları gerekmektedir. Kanun ayrıca, kanunun getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda uygulanacak idari cezaları da öngörmektedir.

Günümüzde pek çok kişi VERBİS kimler kayıt olacak sorusunu sormaktadır. VERBİS sistemine gerçek ve tüzel kişilerin kayıt olması gerekir. Kişisel verilere ilişkin olarak gerçek ve tüzel kişilerin belirli sorumlulukları bulunmaktadır. Bu sorumluluklar Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda açıklanmıştır. Kanunun bu maddesine göre veri sistemine kayıt zorunludur. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, gerçek ve tüzel kişiler, süresi içinde veri sistemine kayıt edilir. VERBİS tescil yükümlülüğü, gerçek ve tüzel kişilere getirilen bir yükümlülüktür. Veri Sorumlularının Siciline İlişkin Yönetmelik 1 Ocak 2018 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu yönetmelik kapsamında veri kayıt sistemlerinde uyulması gereken usul ve esasların açıkça belirtildiği görülmektedir.

Yönetmeliğe göre, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu gerçek ve tüzel kişiler, verilerin işlenme amaçlarını belirtmek zorundadır. KVKK VERBİS tescil yükümlülüğü, gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerinden biridir. Kayıt yaptırmayanlara uygulanacak idari cezalara atıfta bulunulmalıdır. Tüzel kişilerin kendi veri işleme sorumlulukları vardır.

Bu nedenle hem kamu hem de özel hukuk tüzel kişiler VERBİS kayıt zorunluluğu olan kişilerdir. Bunun yanı sıra birbirlerinden ayrı olarak veri sorumlusu olarak kabul edilir. Bu kuruluşlar, verilerin işlenmesinden sorumludur. Tüzel kişilerin kaydedilmesine ilişkin kurallar, veri koruma kanunu kapsamında belirlenmiştir, ancak gerekli açıklamalar, veri denetleyicisi kayıt kuralları olarak bilinen veri sisteminde de yer almaktadır. Özetle VERBİS nedir sorusuna, veri sorumlularının sicil bilgi sistemi olduğu şeklinde yanıt vermek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir