Usul Ekonomisi İlkesi

Usul ekonomisi ilkesi doğrudan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi kapsamındaki adil yargılanma hakkı ile ilgilidir. Bu aşamada usul ne demek  sorusuna bir kişinin kendisinden geriye kalan ve kan bağı olan kimseler şeklinde yanıt verilebilir.

Usul Ekonomisi

1086 sayılı Kanun’un 77. maddesinin sadeleştirilmesiyle hazırlanan bu düzenleme, işlemlerin düzenli, asgari çabayla ve gecikmeden yürütülmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca sürecin aşaması olan “soruşturma ve süreç” yerine “süreç” terimi kullanılmıştır.

Uzun yargılamalar, hukuki koruma mekanizmalarının uygulanmasına ve hukuk düzeninin etkinliğine olan bireysel güveni sarsar. Çok geç verilen yargıların çoğu zaman hayatla hiçbir ilgisi yoktur. Karar hızlandırmanın katı bir şekilde uygulanması, yaşam olaylarının bütünlüğünü sınırlar ve karar kriterlerinin eksiksizliğini ve doğruluğunu olumsuz etkiler. Bu, mümkün olan her yerde usul kuralları, hem yaşam olaylarının doğru tanımlanmasına hem de hızlı müzakereye izin veren tazminat sistemleri sağladığında giderek daha önemli hale gelir.

Bu hükmün işleyişi, bu kanunun diğer hükümlerinin uygulanmasına bağlıdır. Hukuk mahkemeleri kanununun 30 uncu maddesinde düzenlenmiş olan usul ekonomisi ilkesi yargılamanın mümkün olan en kısa süre içerisinde sonuçlanması için öngörülen hususlardan biridir. bu aşamada pek çok kişi gelir prensibi nedir hakkında merak duymaktadır. Gelir prensibi için sözlük anlamına bakıldığında ilke teriminin kullanıldığı görülebilir.

Usul ekonomisi ile birlikte yasalarda öngörülmüş düzenleme çerçevelerinde yargılamaların kolaylaştırılması ve yargılamada öngörülen olağan zaman süresinin aşılmaması amaçlanır. Bunun yanı sıra yargılama esnasında gereksiz gider yapılmamasını amaçlar ve bunu hakime bir görev olarak yüklemekle yükümlüdür. Bu gibi sebepler dolayısıyla oldukça önemli olan usul ekonomisi ilkesi sürünceme ne demek sorusunun da beraberinde getirir. Sürünceme ne demek konusunda araştırma yapıldığında bir işin sonuçlanınca yayındayım herhangi bir sebep olmaksızın uğradığı gecikmelerin tümü şeklinde kullanıldığı görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir