Türk Ceza Kanunu 43, 50, 53 ve 190 Maddeleri Neler?

TCK 53. Madde belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma anlamına gelir. Kişilerin hak ve özgürlüklerini, kamu düzen ve güvenliğinin, hukuk devletini korumak ya da suç işlenmesinin engellemek adına oluşturulmuş TCK 43 gibi pek çok farklı madde bulunmaktadır.

Türk Ceza Kanunu 43. Maddesi

Türk Ceza Kanununca düzenlenmiş 43. madde, zincirleme suç maddesi olarak bilinmektedir. Bir suç işleme kararının icrası kapsamında çeşitli zamanlarda ve bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla olacak şekilde işlenmesi durumunda, bir cezaya hükmedilmesi gerektiğine dair düzenlemeleri barındırır. Fakat bu ceza dörtte birinden dörtte üçüne kadar artırılmaktadır. Bir suçun temel şekli ile daha ağır veya daha az cezayı gerektiren nitelikli şekilleri Türk Ceza kanununun bu maddesince aynı suç şeklinde ele alınır. Mağduru belli bir kişi olmayan suçlarda da bu fıkranın hükmü uygulanmaktadır.

Türk Ceza kanununun 43. maddesine göre aynı suç birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmişse, birinci fıkra hükmü uygulanacaktır. Kasten öldürme, yaralama, işkence veya yağma suçlarında bu madde hükümlerinin uygulanması geçerli olmayacaktır.

Türk Ceza Kanunu 50. Maddesi

TCK 50, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımların düzenlenmesini sağlamış Türk Ceza Kanunu maddesidir. Bu maddede kısa süreli hapis cezası; suçlunun kişiliği, sosyal ve ekonomik durumu, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlık veya suçun işlenmesindeki özelliklere göre değerlendirilir. Böylelikle ceza adli para cezasına, mağdurun veya kamunun uğradığı zararın aynen iade edileceği şekilde tazminata veya tamamen giderilmesine dönüşebilir. Bunun yanı sıra en az 2 yıl süreyle bir meslek veya sanat edinmeyi sağlamak amacıyla bir eğitim kurumuna devam etmek de Türk Ceza Kanunun 50. maddesinde yer alır.

Türk Ceza Kanununun 50. maddesi kısa süreli hapis cezasının çeşitli başka cezalara dönüştürülmesi adına düzenlenmiştir.  Bu madde kapsamında kısa süreli hapis cezası, mahkum olunan cezanın yarısından belirli bir katına kadar olacak süre boyunca ilgili ehliyet ve ruhsatların alınmasına ya da belirli bir mesleği ya da sanatı yapmaktan alıkonulmasına çevrilebilir. Suç tanımında hapis cezası ile adli para cezasının seçenek olarak öngörüldüğü durumda hapis cezasına hükmedildiği ise bu cezanın adli para cezasına çevrilmesi söz konusu değildir.

Türk Ceza Kanunu 53. Maddesi

Türk Ceza Kanununda düzenlenmiş olan 53. madde suçlunun belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılması adına düzenlenmiştir. TCK 53 6, uzun süreli hapis cezasının ertelenmesi halinde uygulanır. Bu maddeyle belirli bir meslek veya sanatın ya da trafik düzeninin gerektirdiği dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkumiyeti durumunda 3 aydan az veya 3 yıldan fazla olmamak üzere mesleğin veya sanatın icrası yasaklanabilir ya da sürücü belgesi geri alınabilir.

Kasten işlenmiş bir suçtan ötürü mahkum olunduğu durumlarda meydana gelen bu madde ceza infaz edilene kadar kişinin memuriyet görevini yerine getiremeyeceğini gösterir.

Türk Ceza Kanunu 190. Maddesi

Türk Ceza Kanununun 190. maddesi uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmaya yönelik cezaları içerir. Bu maddeye göre uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak adına özel yer veya donanım sağlayan, kullanma yöntemleri konusunda bilgilendirmeler gerçekleştirilen, kullananların yakalanmalarını zorlaştırmak adına çeşitli önlemler alan kişilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını sağlar. TCK 190 maddesi ile uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendiren ve heveslendi diren ya da bu nitelikte yayın yapan kişilerin 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasına yönelik olarak düzenlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir