Terekenin Tespiti Davası

Terekenin tespiti davası, mirasçının mirasçısı belirlenememişken mirasçıya ne kadar miras kaldığını öğrenmek için açılması gereken dava türüdür. Bunun dışında ölüme bağlı tasarruflarda hile olup olmadığının tespitine de yardımcı olur.Bir tereke davası, doğası gereği, merhumun tüm malvarlığını tam ve doğru bir şekilde belirlemek için bir varis tarafından tutulan delillerin belirlenmesi olan bir davadır.

Tereke Tespiti Nasıl Yapılır?

Mirasçılar bu davayı mülkiyet haklarını kaybetmemek için açarlar. Tereke kurarken mahkemenin yapması gereken, tereke beyan edilen taşınmazı tesis ve tescil ettirmek, satmak, muhafaza edilemeyecek bir şey varsa paraya çevirmek, para, döviz vb. toplamaktır.  Mütevelli olarak hareket eden taraflara veya üçüncü şahıslara başka şeyler sağlamak ve kararda tespit edilenleri sunmaktan ibarettir. Tereke, bir kişinin ölümünden önce sahip olduğu maddi varlığı oluşturan tüm unsurlardır. Bu mallar kişinin öldükten sonra terekesini oluşturur. Vasiyetçinin şahsına ilişkin hak ve talepler terekeye dahil edilemez. Özetle, gayrimenkul genellikle vasiyetçinin mülkü ile eş anlamlıdır.

Mirasçılığa taraf olan herkes terekenin tespiti için gerekli görülen davayı açabilir. Bunun yanı sıra tek bir mirasçının da talepte bulunması davanın açılması adına yeterli olacaktır. Terekenin tespit davasında yetkili ve görevli mahkeme aksine bir hüküm olmadığı taktirde Sulh Hukuk Mahkemeleridir.

Tedbir olarak Türk Medeni Kanunu’nun 589 ve devamı maddelerinde mülkiyetin tespiti ve ölüm, ihtilaf halinde mülkiyeti oluşturan unsurların tespiti ve ölüm halinde terekenin içeriği hakkında hükümler bulunmaktadır. Her mirasçı terekenin kurulmasını dava edebilir. Tek bir devralınan uygulama harekete geçmek için yeterlidir. Mirasçılar ortak hareket etmek zorunda değildir. Bu aşamada pek çok kişi müteveffa nedir kelimesine hukuki anlamda bakıldığında vefat etmiş biri olarak, ölümüne mirası kalan kişi şeklinde olduğu görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir