Tensip Zaptı Hazırlandı Ne Demek?

Tensip zaptı hazırlandı ibaresi, şikayetin yapılmasından sonra mahkemenin şikayet dilekçelerini değerlendirmesi sonucunda ortaya çıkan bir raporun düzenlenmesini ifade eder. Tensip ne demek sorusuna ise uygun görme şeklinde kullanıldığı cevabı verilebilir.

Tensip Zaptı Hazırlandı İfadesi Ne Anlama Gelir?

Dava için ön hazırlıklar, tensip zaptı oluşturulması ile tamamlanır. Tensibin muhtırası olay için bir tür zaman çizelgesi oluşturur. Dava numarası alındıktan sonra dosya, davanın açıldığı mahkemeye gönderilecektir. Mahkeme, başvurunun ikna edici unsurlar içerip içermediğini inceleyecek ve belirleyecektir. Bu kararlar niyet beyanının içeriğine kaydedilecektir. Tensip zaptı ne demek sorusuna ise davalı ve davacının bilgileri ışığında oluşturulan bir tutanak olduğu yönünde cevap verilebilir. Başvurunun zorunlu unsurları Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 119. maddesinde düzenlenmiştir.

Tensip zaptı ayrıca hukuk ve cezai meselelerin yanı sıra inkar, miras ve anlaşmalı boşanma gibi ihtilafsız mahkeme meseleleri için de geçerlidir. Hukuk Mahkemeleri Kanunun 119. Maddesinin 1. fıkrasında yer alan zorunlu unsurlar ise şu şekildedir;

 • Davanın açıldığı mahkemenin bilgileri,
 • Davayı açan kişinin adı, soyadı ve adresi,
 • Davalı kişinin adı, soyadı ve adresi,
 • Davacının TC kimlik numarası,
 • Tarafların kanuni temsilcileri var ise adı, soyadı ve adresleri
 • Davacının varsa vekilinin adı, soyadı ve adresi,
 • Eğer dava malvarlığına ilişkin bir konu teşkil ediyorsa, malvarlığının yani dava konusunun değeri,
 • Davacının iddia ettiği vakıaların dayanaklarının sıra numarası ile açık özetleri,
 • Davacı tarafından dava dilekçesinde iddia edilen her bir vakıanın hangi delillerle ispat edileceğine dair bilgiler,
 • Dava konusunu oluşturan hukuki sebeplerin açıkça belirtilmiş olması,
 • Davacının davada beklediği yararı ve istediği sonucu kısaca talebini açık bir şekilde yazması,
 • Davacı kişinin imzası,
 • Davacının eğer varsa kanuni temsilcinin imzası,
 • Davacı kendini vekil ile temsil ettiriyor ise vekilin imzası.

Bu maddelerden herhangi birinin eksik olması durumunda bu eksiklik husus tensip zaptı muhteviyatında belirtilir. Tensip zaptı hazırlandı ne demek sorusuna mahkeme hakiminin dava dosyasını incelediğini ve duruşma gününü belirlediğini anlatan tutanak olduğu yönünde cevap verilebilir. Eksiklik görülmesi halinde mahkeme tarafından tensip zaptı ile beraber davacıya bu eksikliklerini tamamlamaması için bir süre verilir. Bu süre genellikle bir hafta olmaktadır. Var olan eksiklikler süresi içerisinde davacı tarafından tamamlanmıyorsa bu durumda dava açılmamış sayılır. Tüm bu bilgiler ile oluşturulan tutanak, tensip zaptı nedir sorusuna cevap olarak verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir