Tehdit Suçu Nedir? Şartları ve Cezası Nedir?

Tehdit suçu failin iradesinden kaynaklanan ve gelecekte belirli bir kişinin başına gelmesi muhtemel bir kötülüğün tasviridir.Tehdit, birisine haksız yere zarar verme veya size zarar vermesini söyleme eylemidir.

Tehdit Suçunun Unsurları

Tehdit suçlarında korunan hukuki menfaatler, kişinin iç huzuru, karar verme ve eylem özgürlüğüdür. Failin, bir suç işlerken tehdit düzeyini aşan söz ve eylemlerde bulunması durumunda “Şantaj Suçu” meydana gelebilir. “Tehdit”, birinin yaralanabileceği veya zarar görebileceğine dair bir bildirim olan “gözdağı vermek” anlamına gelir. Bu nedenle şantaj, mağduru yanlış davranıştan haberdar etmek için kelimeler, harfler, resimler, sayılar veya semboller ile işlenebilen bir suçtur.

Tehdit suçunun meydana gelmesi için mağdurun haksız ve ağır zarardan haberdar edilmesi gerekir. Tehdit, gelecekte meydana gelebilecek, gerçekleşmesi fail iradesine bağlı olan, sanki kendisi tarafından yapılmış gibi bir ifadedir. Tehdit, mağdurun eylemliliğini ve bağımsızlığını sınırlayacak, mağdurun genel huzurunu kaçıracak ve mağdurda korku uyandıracak nitelikte olmalıdır. Fiil endişe uyandırmak için uygun değilse, tehdit yoktur. Tehdit suçlarının manevi unsuruna gelince, genel kast yeterlidir. Failin bilerek ve isteyerek tehdit edici bir eylemde bulunması yeterlidir ve mağdura verilmek istenen zarar haklı görülmez.

Tehdit korkutucu, ürkütücü ve ciddi olmalıdır. Suç tehdidi kriterlerinin karşılanıp karşılanmadığı vaka bazında değerlendirilmelidir. Failin ve mağdurun bulunduğu ortam, söyledikleri sözler, birbirleriyle yaptıkları eylemler, sözlerin söylenme sebepleri, mazeretleri dikkate alınarak suç tehdidi koşullarının oluşup oluşmadığının incelenmesi gerekir. Ayrıca fail ve mağdurun kimlik, konum ve karakteristik özellikleri de tehdit suçu bağlamına ilişkin ipuçları sağladığından suçla birlikte değerlendirilmeleri daha doğru olmaktadır.

Basit Tehdit Suçu ve Cezası

Basit suç tehdidinde, mağdur haksız yere zarar gördüğü için tehdit edilir, ancak mağdurun olası zararı ciddi zarar değildir. Cana veya mala yönelik basit tehditlerin iki biçimi vardır: Tehdit suçunun basit şekli yaşam hakkının değerine aykırı ise cezası altı aydan iki yıla kadar hapistir. Başka bir deyişle, bir kişiye karşı tehdit edici suç işlemek niyetiyle “Seni öldüreceğim” demek, yaşam hakkının değerine odaklanan basit bir tehdit suçunun oluşmasına yol açmaktadır.

Bu suçun bir kadına karşı işlenmesi halinde asgari ceza 9 ayı geçmemelidir. Mülke karşı basit tehditler için, ihlalin cezası 6 aya varana kadar hapis ya da para cezasıdır. Ekonomik değeri olan varlıklar, her türlü taşınır mallar, gayrimenkuller, dükkanlar vb. Mağdura “arabanızı yakarım” gibi laflar söylemek gibi değerleri temsil etmek, mülklerine karşı basit bir suç biçimini temsil eder. TCK 106 kanunu, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında ve kuruluşlarında çalışan tıbbi ve sağlık görevlilerinin tehdit edilmesi halinde işlenen suçlara ilişkin cezaları yarıya indirmektedir. Sübjektif nedir sorusu da tam olarak bu noktada devreye girer.

Nitelikli Tehdit Suçu ve Cezası

Tehditin cezası söz konusu olduğunda nitelikli kapsamına giren suç ve cezası basit tehdit suçlarına ve cezalarına göre değişkenlik gösterir.Kanun, mağdurları daha savunmasız veya göz korkutucu hale getirmek için, uygun sindirme suçları veya ciddi suç biçimlerinin işlenmesi için daha yüksek cezalar öngörmektedir. Nitelikli bir yakın suç işlemek için, suçlular iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalıdır. Kanun, kamu veya özel sağlık kuruluşlarında çalışan tıbbi ve sağlık görevlilerinin tehdit edilmesi halinde işlenen suçlara ilişkin cezaları yarıya indiriyor. Ayrıca hapis cezası ertelenemez. (7243 sayılı Kanun’un 28. maddesi). İddiaların ciddiyeti nedeniyle, bu suç durumunda sizi savunmak veya iddianızı ileri sürmek için bir ceza savunma avukatına sahip olmak mantıklıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir