Tebligat Nedir, Tebligat Hakkında Bilinmesi Gerekenler

PTT tebligat sorgulama işlemi PTT resmi sitesinden ya da e-devlet üzerinden yapılabilir. Tebligat sorgulama sayesinde vatandaşlar kendilerine mahkemeler veya resmi kuruluşlar aracılığı ile gönderilen belgelerin nerede olduğunu görebilir.

Tebligat Nedir?

Tebligat kavramının hukuktaki karşılığı mahkemeler, Cumhuriyet Savcılıkları veya İcra Müdürlükleri ile vergi daireleri ve ilgili tüm resmi kurumlar tarafından yapılan resmi işlemlerin muhatabına iletilmesi durumudur. Tebligat bir zarf halinde ve ön kısmında resmi evrakın hangi resmi kurumdan gönderildiği, kime ve neden gönderildiği ve konusu yazacak şekilde iletilir. Gönderilen evrakların içeriği bir hakkın yerine getirilmesi için süre içeriyor veya itiraz hakkı gibi kanuni hakların kullanılması için belirlenmiş olan süreyi bulunduruyorsa, sürenin başlangıcı evrakın muhataba tebliğ edildiği tarih olarak alınmaktadır. Tebliğ ne demek sorusuna Türk Dil Kurumuna göre bakıldığında ise bildirim olduğu yanıtı verilebilir.

Tebliğ etmek resmi kurum ve kuruluşların göndermiş olduğu resmi ve yazılı şekilde düzenlenmiş olan tebligat zaaflarının muhatabına iletilmesi anlamına gelir. Hukuki anlamda bakıldığında ise tebliğe elverişli olan evraklar ve yapılabilecek kurum ve kuruluşların kanunu ile düzenlendiği görülmektedir.

İşçi hakları, miras paylaşımı gibi davalarda ve reddi miras gibi çekişmesiz yargı işlerinde kanunen tebliğe zorunlu tutulan evrak muhataba 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümleri gereğince tebliğ edilmelidir. Bildirme, haber verme veya bildiri anlamlarına gelen tebliğ kelimesi, çeşitli şekillerde sorgulanabilir.

PTT Tebligat Sorgulama

PTT tebliğ sorgulama işlemi, PTT resmi sitesinden ya da e-devlet üzerinden yapılabilecek olan bir sorgulamalıdır. Vatandaşların ellerinde olan barkodu girerek internet üzerinden sorgulama yapabiliyor olmaları, büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bu sayede vatandaşlar mahkemelerin veya resmi kurumların kendilerine gönderdikleri belgeleri nerede olduklarını internet üzerinden sorgulayabilmektedir.

Tebligat kanununun 7201 sayılı kanun olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu kanunun 19.02.1959 tarihinde 10139 sayılı resmi gazetede yayımlanmış olan bir kanundur. Kanun düzenlemeleri detaylı olarak açıklanarak, hüküm altına alınmıştır. Tebliğ konusunda meydana gelen herhangi bir uyuşmazlık adına bu kanunun hükümleri dikkate alınmaktadır. Bunun yanı sıra tebligat kanunu ile usulsüz tebliğ, tedbirlerin hangi mercilerde kimlere yapılacağı gibi önemli konulara da açıklık getirilmesi sağlanmıştır.

İnternet üzerinden tebligat başvurusu yapabilmek için dijital platformlarda bulunan birkaç başvuru formunu doldurmak gerekmektedir. Hem gerçek kişiler hem de tüzel kişiler tarafından yapılabilecek olan bu başvuru Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesinde yer almaktadır. Elektronik yollarla tebliğ almak zorunda olanlar 7201 sayılı kanunun 7. maddesinin a bendinde düzenlenmiştir.

  • 5018 sayılı kanunun 1, 2,3 ve 4 no’lu cetvellerinde bulunan kamu idareleri,
  • İlgili kanunda bahsi geçen mahalli idareler,
  • Özel kanunlar ile kurulmuş olan diğer tüm kamu kurumları,
  • KİT’ler bağlı ortaklıklar, müesseseler veya işletmeler,
  • Sermayesinin yarısından fazla kısmı kamuya ihtisas edilmiş ortaklıklar,
  • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları örneğin barolar,
  • Özel hukuk tüzel kişileri,
  • Noterler, avukatlar ve arabulucu ya da bilirkişiler, e-tebligat zorunda olan kişiler olarak bilinmektedir.

Tebliğ Ne Demektir ve Kimlere Yapılabilir?

Tebligatın nasıl gerçekleşmesi gerektiğine dair hükümler 7201 sayılı kanunun 1. ve 2. maddesinde yer almaktadır. Bu maddeye göre tebliğ yalnızca Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü veya yetkili görevli memurlar tarafından yapılabilir. Ekstrem veya acil olan durumlarda memur aracılığıyla da tebligat yapılması mümkün hale gelmiştir. Normal şartlar içerisinde tebliğ yalnızca muhataba yapılmaması gereken bir uygulamadır. Muhatabın kural olarak bilinen ve en son adresine de yapılabilir. Bilinen son adresi üzerinde muhatabı ulaşılamaması durumunda adresine tebliğe elverişli olmadığı anlaşılırsa, muhatabın mernis adresine yapılması da söz konusu olabilir. Bu şekilde gerçekleşmekte olan bildiri tebligat nedir sorusuna cevap olarak verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir