Tebliğ Mazbatası Nedir?

Tebliğ mazbatası nedir sorusuna, bildirim günlükleri ve bildirim sertifikaları olarak da anıldığı cevabı verilebilir. Tebliğ mazbatası, alacaklıya veya yasal olarak gerekli bir ihbar memuru tarafından alacaklı almaya yetkili bir kişiye yapılan birçok hukuki işlemi gösteren bir belgedir.

Tebliğ Mazbatası

Bir tebliğ mazbatası, bildirim sürecini çalıştırmak için temel unsurlardan biridir. Bir bildirimin varlığı ancak tebliğ mazbatası ile kanıtlanabilir. Alternatif olarak ilgili kişiye tebliğ edilmiş ancak kanuni tebligat raporu düzenlenmemiş ise tebligat usulü vardır ancak tebliğ usulüne uygun olarak yapılmamışsa 7201 sayılı İhbar Kanunu 32 maddesine göre yasadışı bir ihbardır.

Düzenleyen makam ve alacaklı arasında bir üçüncü taraf bildirim prosedürü (doğrudan bildirim olarak da adlandırılır) gerçekleşmedikçe ayrı bir rapor üretilmeyecektir. Bu durumlar Tebligat Kanunu’nun 36, 37 ve 38’inci maddelerinde açıklanmıştır. Tebligat Kanunu’nun 23. Maddesi, “Tebligat Belgesi” başlığı altındaki tebligat raporunda yer alan bilgileri detaylandırmaktadır. Madde hükümlerine göre tebliğ mazbatası;

  • Bildirimi veren makamın adı,
  • Başvuru sahibinin adı, soyadı, adresi,
  • Bildirim yapılacak kişinin adı, soyadı, adresi,
  • Tebliğin konusu,
  • Hizmetin kime verildiği ve hizmetin muhatabı dışında bir kişiye yapılması halinde, bu kişinin adı, soyadı ve adresi ile 22. madde uyarınca hizmet alma hakkı,
  • Bildirimin ne zaman ve nerede yapıldığına dair bilgilere yer vermelidir.

21. maddeden kaynaklanan bir durum tehdit edilirse, bu hususlara ilişkin işlemler uygulanacaktır. Bunun yanı sıra görünmeme ve ele almayı reddetme nedenleri, adres kayıt sisteminin adresine tebligat var ise ilgili kayıtta yer almalıdır. Bildirim belgelerinde, verildiği kişinin imzası, adı ve soyadı ile bildirim görevlisinin imzası bulunmalıdır. Aksi halde belge geçersiz sayılacaktır.

Medine sözleşmesinin maddeleri de bu aşamada merak edilmektedir. Bu maddeler de süregelen çatışmaları sona erdirmek amacıyla oluşturulmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir