TCK 53 Haklardan Yoksun Bırakılma

TCK 53 maddesi, vatandaşların belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma hükümleri adına düzenlenmiştir. TCK 53 maddesi nedir sorusuna, güvenlik tedbirine ilişkin bir kanun düzenlemesi olduğu yönünde cevap verilebilir.

TCK 53 Belli Hakları Kullanmaktan Yoksun Bırakılma Düzenlemesi

TCK 53/1, belirli haklardan yoksun bırakma, failin belirli bir süre için belirli hakları kullanmasını yasaklamak anlamına gelir. Örneğin, ehliyetin iptal edilmesi veya vakıf ya da dernek kurullarında görev yapmaktan men edilmek, bu maddeye dahildir.

Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma durumu, ihtiyati bir tedbirdir. Belirli hakların kullanımının ne ölçüde sınırlı olduğunu üç farklı şekilde belirlenir:

  • Bir mahkumiyet, belirli hakların kullanılmasını zorunlu olarak yasaklayabilir. (TCK 53/1)
  • Belirli hak ve yetkilerin kötüye kullanılması durumunda kullanım bir süre için yasaklanabilir. (TCK 53/5)
  • Ceza mahkemeleri, kendi takdirlerine bağlı olarak, belirli koşulların yerine getirilmesi halinde, sanığı belirli hakları kullanmaktan mahrum bırakmaya karar verebilir. (TCK 53/6)

Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi “bazı hakların kullanılmasından yoksun bırakılması” konusunu düzenlemektedir. Türk Ceza Hukukunda cezanın amacı, failin cezadan ders almasını sağlamak ve sosyal bütünleşme yoluyla suçluyu topluma yeniden kazandırmaktır. Bir kişinin işlediği suçlardan dolayı verilen cezaları infaz etmekle, toplumun ona olan inancını geri kazanmasına izin verilir.

TCK 53. maddeye göre, bilerek işlenen bir suçtan dolayı hapis cezasına çarptırıldığında, haktan mahrumiyet, genellikle ceza infaz edilinceye kadar belirli haklardan mahrum bırakılması anlamına gelir. Bir mahkumiyetin en önemli sonuçlarından biri, kişinin karşı karşıya kaldığı yoksunluktur. Bazı hakların kullanılmasından yoksun bırakma, Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde bir güvenlik önlemi olarak düzenlenmiştir. TCK 123 gibi maddeler, suçların düzenlenmesi adına oluşturulmuştur.

Belirli hakların kullanılmasını yasaklamak için belirli koşulların yerine getirilmesi gerekir. Ancak bu aşamada TCK maddelerini bilmek gerekir. Örneğin TCK 51. madde işlediği suçtan iki yıl ya da daha az süre ile hapis cezasına çarptırılan kişilerin cezasının ertelenebileceğini gösterir. Bu durumda mahkum olunmayacağı için herhangi bir yoksunluk olmayacaktır. Haklardan yoksun bırakılma için şartlar şu şekildedir;

  • İşlenen suç, önceden tasarlanmış bir suç olmalıdır.
  • Hapis cezasına çarptırılmalıdır.
  • Suçlular 18 yaşında veya daha büyük olmalıdır.

Bu aşamada pek çok kişi TCK 50. madde hakkında merak duymaktadır. Bu madde, kısa süreli hapis cezası alan mahkumun kişiliğine ve yargılama süreci dahilinde duyduğu pişmanlığa göre, suçun başka cezalara çevrilmesini içeren düzenleme olarak bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir