TCK 125 Hakaret Suçu

TCK 125 ile düzenlenmiş olan hakaret suçu, takibe dayalı bir suçtur. Başka bir deyişle, mağdur talep ettiğinde dosya silinecek ve düşecektir. Bu suç ile ilgili tüm düzenlemeler TCK 125/1 de yer almaktadır.

Hakaret Suçu Nedir?

Hakaret suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Kişilere Karşı Suçlar ve Namusa Karşı Suçlar bölümünde düzenlenmiştir. Hakaret, manevi varlıklara yönelik saldırıları önlemeye ve itibarı korumaya yönelik bir suçtur. Hakaret suçu iki şekilde işlenir;

  • Namusunuzu veya haysiyetinizi zedeleyebilecek belirli durum veya olguların atfedilmesi,
  • Küfür ve hakaret.

Aşağılama suçu, bireyin manevi haklarının ihlalidir ve doğrudan kişiliğine atfedilebilir. Hakaret suçu, toplumsal namus kavramını ve kişinin benlik saygısını korur. İnsan kişiliği, fiziksel ve ruhsal varlığı olan bir bütündür. Bir kişinin sadece maddi (fiziki) varlığını değil, aynı zamanda manevi varlığını da korumak gerekir. Kişinin fiziksel mülkiyeti, cinayet veya saldırı gibi fiziksel bütünlüğe karşı işlenen suçlar adına korunmalıdır. Manevi varlığı da namusa karşı işlenen suçlarla (hakaret vb.) korunur. İnsanın maddi ve manevi varlığı TCK hakaret suçları ile korunmaktadır.

TCK 125 dolayısıyla hakaret, bir kişinin onurunu, haysiyetini ve değerini zedeleyebilecek, belirli bir fiilin veya olgunun isnat edilmesi veya iftiradan oluşan her türlü suçtur.

Hakaret suçları olarak tanımlanan suç türleri arasında ise hakaret suçları genel hakaret suçları kapsamına girmektedir. Özel iftira suçları olarak bilinen ve kişisel namustan ayrı olarak veya birlikte diğer yasal menfaatleri koruyan suçlar da bulunmaktadır.

  • Cumhurbaşkanına hakaret, devletin egemenliğine ve kurumlarının onuruna karşı suçlar kategorisine giren suçlar (Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 299. maddesi),
  • Ulusal egemenlik belirtilerinin azalması (TCK 300. Madde),
  • Türk vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, kurum ve kuruluşlarına hakareti (TCK m. 301),
  • Dış ilişkilere karşı suçlar tarafından düzenlenen yabancı bir ülkenin bayrağına hakaret etmek (TCK md. 341).

Hakaret suçunun şartları sadece 125. madde ile sınırlı değildir. TCK’nın 2. Kısmı, 8. Bölüm, “Namusa Karşı Suç”, 125. maddedeki hor görme ve uygunluk hallerini, 126. maddede mağdurun kimliğini, 127. maddede kovuşturma için delil, Kovuşturma ve Savunmadan Muafiyet ve İptal veya Bölüm 129 ise, kararlarının savunması da suçlar ile ilgili olarak düzenlenmiştir. TCK 29 ise haksız bir fiilin yerine getirdiği hiddet yahut şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseler için düzenlenmiştir. Dolayısıyla hakaret suçu TCK dahilinde düzenlenmiş bir suçtur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir