Taksirler Yaralama Suçu

TCK’nın 89. maddesinde taksirle yaralama  suçu düzenlenmiştir. İhmal yoluyla ihlal; failin öngörülebilir bir sonucu “tahmin etmemekle”, özen ve özen yükümlülüğünü ihlal ederek zararlı bir eylemidir. Taksirle yaralanma kasıtlı olarak bedensel zarar verme suçunda, fail kendi özgür iradesiyle hareket eder ancak eylemlerinin sonuçlarını önceden tahmin edemez.

Taksir Suçu Nedir?

Seyir halindeyken yanlışlıkla önünüzdeki bir araca çarparsanız ve araçta bulunanları yaralarsanız, taksirle yaralama suçunu işlemiş olursunuz. İhmal bedensel yaralanma, iş kazası, trafik kazası, tıbbi uygulama hatası gibi çeşitli nedenlerle bir kişinin ihmal nedeniyle bedensel zarar vermesi durumunda ortaya çıkar. Örneğin, kolonoskopi sırasında hastanın bağırsağına dikkatsiz davranan doktor ve görev alan personeller, ihmalkar bedensel zarar vermekten suçludur.

Kasten yaralama suçu ile taksirli yaralama suçu arasındaki en önemli fark, failin kasten ve doğrudan kastla sonuçlarına katlanması iken, taksirli bedene zarar vermede suçlular, suçu öngörmeden dikkatsizlik veya ihmal yoluyla yaralayanlardır.

Sosyal hayatta her birey, bir dereceye kadar basiret ve vicdanla hareket etmeli ve başkalarına zarar vermemek için gerekli önlemleri almalıdır. Bazı kişilerin daha katı durum tespiti gereksinimleri vardır. Bu kişiler normal insanlara göre daha tedbirli ve tedbirlidirler ve bazı önlemler almaları gerekir. Örneğin, bir müteahhit, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına uymadan işçi çalıştırırsa, inşaat işleri sırasında meydana gelen yaralanmalardan taksirle yaralama suçu kapsamında sorumludur. Ceza Dairesi Genel Kurulu’nun birçok kararında vurgulandığı ve doktrinde yer aldığı üzere taksirli suçun unsurları şunlardır:

  • Fiil potansiyel bir eylem ise,
  • Hareket iradisi mevcutsa,
  • Fail sonucu istemiyorsa,
  • Eylemler ve sonuçlar arasında nedensel bir ilişki yoksa,
  • Sonuç tahmin edilebilir olmasına rağmen fail ön göremediyse.

Fiil taksirli fiildir: Bir ihmal fiilinin cezalandırılabilmesi için kanunda bu fiilin açıkça ihmal fiili olarak tanımlanması gerekir. Adam öldürme, 5237 sayılı TCK’da da açıkça tanımlanmıştır. Kasıtlı olarak yapılabilecek fiiller veya ihmalin kanunen cezalandırılmadığı suçlar taksirli suç sayılmaz. Kişisel yaralanma, ihmal yoluyla işlenebilecek bir suçtur. Bunun yanı sıra hareket iradiliği ve neticenin iradi olmaması durumunda da taksirli suç sayılır. Eylemler ve sonuçlar arasında nedensel ilişkiler bulunmaması ve öngörülebilir sonuçlar olmasına rağmen fail tarafından öngörülmemiş olması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir