Taksir Ne Demek?

Taksir ne demek sorusuna failin özen yükümlülüğünü ihmal etmesi sonucu bu yükümlülüğün ihlali, suç teşkil eden bir suçun öngörülebilir sonuçlarının öngörülememesi durumu olduğu yönünde cevap verilebilir. Bu suç TCK 89 ile düzenlenmiştir.

Taksir Nedir?

Taksir, suçun ahlaki unsurlarından biridir. Taksir suçu; bilinçli (öngörülebilir) ve bilinçsiz (öngörülemeyen) ihmal olmak üzere ikiye ayrılır. Taksir, Türk Ceza Kanunu’nun 22. Maddesinde hüküm altına alınmış suçlardan biridir. Türk Ceza Kanunu’nun 22 (1) maddesi, fiilin kanunda sayılan suçlardan biri olması halinde failin cezalandırılacağını belirtmektedir. Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 2. fıkrası basit/kasıtsız/olağan ihmalin tanımını vermektedir. Taksir nedir sorusuna ise bir işi eksik yapma şeklinde cevap vermek mümkün olacaktır.

Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin üçüncü fıkrasında; fail, özen yükümlülüğü ihlalinin öngörülebilir sonuçlarını istemezse, ancak yine de gerçekleşirse, kasti kusurun var olduğu belirtilmiştir. Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 4. Fıkrasında kişiye verilen cezanın suçunun derecesine göre belirlenmesi şart koşulmuştur. Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesinin 5. fıkrasında eğer birden fazla fail varsa, bu failler eşit olarak cezalandırılmayacak ve her fail kendi sorumluluklarına göre ayrı ayrı cezalandırılacaktır. Bu tür suçlar için cezanın belirlenmesinde hak ehliyeti çok önemlidir.

Türk Ceza Kanunu’nun 22. maddesine göre makalenin son paragrafı. Taksir, adi ihmal veya kusursuzluk suçunu işleyen kişi, bu suçtan dolayı kendisine veya ailesine zarar verirse ve zararın cezası gereksiz hale gelirse, suçlu cezalandırılmaz. Böyle bir durum kasten ve ihmalle meydana geldiyse kişiye verilen ceza, iki kattan altı kata kadar indirilebilir. Failin böylelikle hareket ederek işlediği suçlar, taksirli suç nedir sorusuna cevap olarak verilebilir.

Taksir Suçunun Unsurları Nelerdir?

Bir taksir suçunun oluşabilmesi için aşağıdaki şartların aynı anda yerine getirilmesi gerekir;

  • Kişisel bakım yükümlülüğünün ihlali,
  • Failin eylemleri ile suç arasında nedensellik ilişkisi varsa yani işlenen suç ile işlenen fiil ve fiilin sonuca etkisi arasında bir bağlantı varsa,
  • Sonuçlarının hukuken suç olduğu ve ihmalin cezalandırılabileceği tespit edilmiştir. Bu tür suçlar kanunla sınırlandırılmıştır. Taksirli suç ne demek sorusu, bu durumlarda meydana gelen suçlar için kullanılan terimdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir