Sulh Ne Demek?

Sulh ne demek sorusuna, kelime anlamı olarak uzlaşma cevabını vermek mümkündür. Sulh mahkemesi tarafından bakılmakta olan pek çok dava bulunmaktadır.

Sulh Mahkemesinin Görevleri

Hukuki anlamda barış, anlaşmazlıkları olan kişilerin dava yoluna başvurmadan ya da devam eden dava sırasında karşılıklı masraftan ödün vermeden imzaladıkları bir sözleşmedir. Sulh ya da anlaşma sözleşmesi, her iki tarafa da tam yükümlülükler getiren bir sözleşmedir. Sulh anlaşması, tarafların rızasına dayanan gönüllü bir anlaşmadır. Sözleşmenin kurulduğu anda tarafların niyetine aykırı bir fiil varsa veya aşırı kullanım söz konusu ise kanuni süresine göre sözleşme feshedilebilir. Mağdur, ihlali öğrenir ve süresi içinde itiraz etmezse, sözleşme geri alınamaz ve sözleşme ile bağlı olur.

Sulh Mahkemesinin görevleri şunlardır:

 • Gayrimenkul kira uyuşmazlıklarının ele alınması (iflas hukukuna dayalı ilamsız haciz nedeniyle haciz ve tahliye davaları hariç) (arsa kira hakları vb. dahil)
 • Şirketin taşınır mallar üzerinden feshi, mal paylaşımı, hakların taksimi,
 • Şirketlerin gayrimenkule dayalı olarak feshi, mal paylaşımı ve hak paylaşımına ilişkin davaların görülmesi,
 • Sadece taşınır malın zilyetliğini koruyan davalarla ilgilenmek,
 • Mülkiyet unvanını korumak için bir talep belirlemek.

Bu ve diğer kanunların yükümlülüklerini yerine getirmek için Sulh mahkemeleri, özel hukuk alanına giren davalara bakan mahkemelerden biridir. Mahkemenin görevleri 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. Maddesinde belirtilmiştir. Sulh mahkemesine açılması gereken davalardan bazıları şunlardır:

 • Kiracı tahliye davası,
 • Kira sözleşmesinin feshi,
 • Kira ayarlama davası,
 • Kiracılardan bildirim eylemleri,
 • Ortaklığın feshi halinde,
 • Mülkiyet koruması için,
 • Ev sahibi davası.

Sulh Hukuk Mahkemelerinde de tartışılmaz bir yargı faaliyeti görülmektedir. Bu durum 6100 sayılı Hukuk Mahkemesinin 383. maddesinde düzenlenmiştir. Tartışmasız adli konular, başka bir kanunda aksi belirtilmedikçe, Hukuk ve Sulh Mahkemeleri tarafından karara bağlanır. Yetkili yargı mahkemeleri tarafından ele alınan ihtilafsız yargı konularından bazıları şunlardır:

 • Halef şirkete temsilci atanması,
 • Mirasçılık belgesinin iptali için başvuru,
 • Mirasın reddi,
 • Mirasın borç olmasını sağlamak,
 • Vasiyetname veya kayyum atamak,
 • Çocukların mülkiyetinin korunması,
 • Veli istifa mektubu,
 • Tahkim anlaşması belgesine uygulanabilirlik bildirimi vermek.

Bu konu ile ilgili sıklıkla sorulan sorulardan biri de istinaf sınırı 2022 yılında belirlenmiş ücretidir. Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2022 yılı için belirlenmiş olan parasal sınır, 9.000.000 TL olarak belirlenmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir