logo logo
avatar
5 minutes read

Anlaşmalı Boşanma Süreci: Adımlar ve Detaylar

Anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin evliliklerini uyumlu bir şekilde sonlandırmak için tercih ettikleri hukuki bir yöntemdir. Bu süreçte, çiftler karşılıklı anlaşma ve uzlaşma temelinde hareket eder ve bir anlaşma belgesi aracılığıyla boşanma sürecinin detaylarını belirlerler. İşte anlaşmalı boşanma sürecindeki adımlar ve detaylar:

  1. Boşanma Talebi: Boşanma süreci, bir eşin boşanma talebiyle başlar. Talep, boşanma nedenini ve talep edilen koşulları içeren bir dilekçeyle mahkemeye sunulur. Bu dilekçe, boşanmanın anlaşmalı olarak gerçekleşeceğini belirtmelidir.
  2. Avukat Seçimi: Her eş, kendi avukatını seçmelidir. Avukatlar, müvekkillerine hukuki danışmanlık sağlar, boşanma sürecini yönetir ve çiftlerin haklarını ve yasal sorumluluklarını anlamalarına yardımcı olur.
  3. Mal Paylaşımı: Çiftler, evlilik boyunca biriktirdikleri mülkiyetin nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşmalı bir karar alır. Bu, gayrimenkuller, araçlar, banka hesapları, yatırımlar ve diğer varlıkları içerir. Anlaşmada, mülkiyetin nasıl bölüşüleceği ve kimin hangi varlıkları alacağı ayrıntılı bir şekilde belirtilmelidir.
  4. Çocukların Velayeti ve Bakımı: Eğer çiftin çocukları varsa, anlaşmalı boşanma sürecinde çocukların velayeti ve bakımı konusu da ele alınmalıdır. Çiftler, çocukların nerede yaşayacağı, eğitim masrafları, sağlık sigortası ve ziyaret düzenlemeleri gibi konularda anlaşmaya varmalıdır. Çocuğun çıkarları her zaman göz önünde bulundurulmalıdır.
  5. Maddi Destek: Anlaşmalı boşanma sürecinde, eşler arasında maddi destek konusu da ele alınır. Eğer bir eşin diğerine maddi destek sağlaması gerekiyorsa, anlaşmada bu destek miktarı ve süresi belirtilmelidir. Çocukların bakımı için de maddi destek düzenlemeleri yapılmalıdır.
  6. Anlaşmanın Hazırlanması: Tüm bu konular üzerinde uzlaşmaya varıldıktan sonra, anlaşmalı boşanma sürecinde bir anlaşma belgesi hazırlanır. Bu belge, çiftlerin karşılıklı hak ve sorumluluklarını belirleyen detayları içerir. Anlaşmanın yazılı hale getirilmesi ve her iki tarafın da onaylaması gerekmektedir.
  7. Mahkeme Onayı: Anlaşma belgesi, mahkeme tarafından onaylanmalıdır. Mahkeme, anlaşmanın adil olduğunu, tarafların haklarını koruduğunu ve çocukların çıkarlarını gözetildiğini değerlendirir. Mahkeme onayı aldıktan sonra, anlaşmalı boşanma resmi olarak gerçekleşir ve taraflar boşanmış sayılır.

Anlaşmalı boşanma süreci, çiftlerin karşılıklı anlayış, işbirliği ve uzlaşma içinde hareket etmesini gerektirir. Her iki tarafın da avukatlarıyla birlikte süreci yönetmesi önemlidir. Bu şekilde, anlaşmalı boşanma, uzun süren dava süreçlerinden kaçınılarak daha hızlı, ekonomik ve sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilebilir.

0 Comment