Şirketler Hukuku

Şirketler hukuku nedir sorusuna ticari faaliyette bulunabilecek bir şirketin kurulması, birleşmesi, devri, tasfiyesi, bölünmesi gibi işlemler ile ilgilenen alan olduğu şeklinde yanıt verilebilir. Bu aşamada pek çok kişi kooperatif şirket nedir gibi konularda merak duymaktadır.

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku birçok alanı kapsamaktadır. Menkul kıymetler (çek, kambiyo senetleri, menkul kıymetler vb.) bu alanların başında gelmektedir.  Ticaret hukuku ile düzenlenen şirket modelleri şu şekilde listelenebilir;

 • Kolektif girişim şirketleri,
 • Limited şirketler,
 • Kamu şirketleri,
 • Limited şirketler,
 • İşbirliği yapan şirketler.

Bu şirketlerin tamamı tüzel kişiliğe sahiptir. Birleşmeler, bölünmeler ve satın almalar hakkında tavsiyeler şirketler hukuku konusunda şirketler ile çalışan şirket avukatları tarafından verilmelidir. Bu aşamada anonim şirketlerde avukat bulundurma zorunluluğu 2021 yılında en sık araştırılan konulardan biri olmuştur.

Şirket avukatları;

 • Şirket kuruluşu ve tescili,
 • Yapılmakta olan sözleşmelerin uyumu,
 • Ana sözleşmenin hazırlanması ve güncellenmesi,
 • Kurumsal alacakların yasal yollardan tahsili,
 • Kurumsal yapılandırma,
 • Haksız rekabet uyuşmazlığı ve çözümü,
 • Ortaklar sözleşmesi ve ortaklar arasındaki ilişkilerin belirlenmesi,
 • Sermaye işlemlerinin gözetimi ve icrası konusunda çalışmalar ve düzenlemeler gerçekleştirir.

Şirket avukatları, halka açık, sınırlı ve sınırlı ortaklıklara hizmet eder. Hukuk müşavirinin görevleri; şirketin kuruluşundan tasfiyesine kadar olan tüm aşamalarda hukuki danışmanlık sağladığı söylenebilir. 1136 sayılı Avukatlar Kanunu’na göre çeşitli şirketlerde şirket avukatı bulundurma zorunluluğu getirilmiştir.

Şirketler Hukuku Nedir?

Şirketler hukuku ticaret hukuku içerisinde bulunmakta olan ve ticaret şirketlerinin kurulmasına ve ilgili birleşmesine, görünmesine ya da devredilmesine ilişkin konularda hukuki ilişkileri düzenleyen ve inceleyen hukuk dallarından biridir.

Kolektif Şirket Nedir?

Kolektif şirket ticari işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulmuş olan ve ortaklardan hiçbirinin sorumluluğunu şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket olarak düşünülebilir.

Kolektif Şirket

Türk Ticaret Kanununa göre kolektif şirket ticari bit işletmeyi, bit ticaret unvanı altında işletmek amacıyla gerçek kişiler arasında kurulmakta olan şirketler olarak tanımlanmaktadır.

Tahvil Nedir Hukuk

Tahvil kelimesinin anlamı hukuki olarak da merak edilen bir terimdir. Tahvil, geçerlilik şartları taşımaması nedeniyle batılı olan bir hukuki işlemin yerine işlemin yapılması sebebiyle geçerlik şartları gerçekleşen başka bir hukuki işlemin ikame edilmesi durumudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir