Şikayet Dilekçesi Nedir, Nasıl Hazırlanır?

CİMER nedir sorusuna en genel tanımı ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olduğu cevabı verilebilir. CİMER şikayet hattı sayesinde, şikayete tabi tutulan suçlar Cumhuriyet Savcılığına yazılı bir şekilde bildirilir.

Şikayet Dilekçesi Nedir?

Şikayet dilekçesi pek çok farklı konu hakkında yazılabilir. Şikayete tabi olan suçların Cumhuriyet Savcılığına yazılı bir şekilde bildirilmesiyle gerçekleşmekte olan bu dilekçe, Cumhuriyet Savcılığının ilgili iddiaları incelemesini sağlar. Cumhuriyet Savcılığı tarafından incelenen iddialar araştırılmaya gerek duyulduğu takdirde soruşturma başlatılmaktadır. Şikayet eden tarafın ileri sürülen vakıaları inandırıcılığı bulunmaz ve suç olmadığı tespit edilirse incelemeye gerek duyulmamaktadır. Bu gibi durumlarda şikayet dilekçesi reddedilir ve soruşturma açılmasına yer olmadığına dair bir karar verilir.

Soruşturma açılmasına yer olmadığına dair karar verilmesi durumunda şikayetçi 15 gün içerisinde görevli yargı merciine başvurarak karara itirazda bulunabilir. Şikayet dilekçesi bazı hallerde cezalandırılma şartı iken bazı hallerde ise ihbar niteliğinde olmaktadır.

Şikayete tabi olan suçlarda failin cezalandırılabilmesi için Cumhuriyet Savcılığına yazılı bir şikayet dilekçesi verilmesi gerekir. Cumhuriyet Savcılığına yazılı şikayette bulunmayan herhangi bir suçun failinin cezalandırılması mümkün değildir. Bunun yanı sıra şikayet dilekçesi suçun öğrenilmesinden itibaren 6 aylık bir süreç içerisinde savcılığa ulaştırılmalıdır. 6 aylık sürenin aşılması durumunda şikayet dinlenmeyecek ve failin cezalandırılması söz konusu olmayacaktır.

Şikayet Dilekçesinde Bulunması Gereken Unsurlar

Herhangi bir suç hakkında şikayette bulunmak isteyen pek çok kişi CİMER şikayet hattı hakkında merak duymaktadır. CİMER Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi olarak özetlenen ve bu sayede yazılı suçların ulaştırılmasını sağlayan bir sistemdir. Ancak şikayet dilekçesinde bulunması gereken unsurlara dikkat edilmesi gerekir.

 • Şikayet edenin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adresini içerecek kişisel bilgileri,
 • Eğer varsa şikayet eden kişinin avukatı ve avukatın kişisel bilgileri,
 • Şüphelinin biliniyorsa ad, soyad ve adresini içeren kişisel bilgileri (eğer şüpheli bilinmiyorsa faili meçhul olarak bildirim yapılabilir)
 • Şikayete vuku bulan olayın kısaca anlatılması (bu aşamada hukuki tanımlama yapmak mecburi değildir, suç tanımlamasını yalnızca savcı yapabilir)
 • Suçun işlendiği tarih şikayet dilekçesinde bulunması gereken unsurların arasında gelmektedir.

Şikayete Tabi Tutulan Unsurlar

Cimer.gov.tr çerçevesi üzerinden başta cumhurbaşkanlığı olmak üzere bakanlıklar, valilikler ve kaymakamlıkların halkla ilişkiler müracaat bürolarına şahsen ulaşılabilir. Pek çok farklı konuda suç duyurusunun yapılabileceği bir internet organı haline gelen CİMER, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi anlamına gelmektedir. Şikayete tabi suçlar şu şekilde özetlenebilir;

 • Hakaret
 • Tehdit
 • Kişilerin huzur ve sükununu bozacak davranışlarda bulunma,
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal etme,
 • Güveni kötüye kullanacak davranışlarda bulunma,
 • Kişisel mallara zarar verecek davranışlar gerçekleştirme,
 • İmzanın kötüye kullanılması,
 • Cinsel saldırı veya taciz,
 • Kasten veya taksirle yaralama,
 • Bedelsiz senedi kullanma,
 • Reşit olmayan bireyler ile cinsel ilişki yaşama,
 • 18 yaşın altında bulunan ve henüz çocuk sayılan bireyleri kaçırma ya da alıkoyma.

Tüm bu suçlar şikayete tabi suçlar olarak bilinmektedir. Şikayet dilekçesi suçun işlendiğinin görülmesi durumunun ardından en geç 6 ay içerisinde Cumhuriyet Savcılığına verilmelidir. Suçların soruşturulması ve kovuşturulması için şikayet dilekçesinin var olması zorunludur. Şikayetin olmaması ya da hak düşürücü süreye uğraması hâlinde, failin herhangi bir ceza alması söz konusu değildir bu gibi suçlar için CİMER’e nasıl şikayet edilir merak edilen bir soru haline gelmektedir.

Herhangi bir konuda şikayette bulunmak için öncelikle CİMER başvuru sayfasına gitmek gerekmektedir. Bu sayfada vatandaşların ad ve soyadları, TC kimlik numaraları, doğum tarihleri veya kimlik seri numaraları gibi çeşitli kişisel bilgileri talep edilir. Gerekli bilgilerin girilmesinin ardından vatandaşların telefonlarına doğrulama amacıyla bir kod gelir. Bu kod girilerek CİMER başvuru ekranına giriş yapılabilir. Ardından sayfada ileri butonuna basarak başvuru detayı sayfasında konuyla ilgili iletilmek istenilenler yazılır eğer varsa eklemek istenilen fotoğraf veya videolarda dosya ekle bölümünden eklenir. Tüm bu işlemlerin tamamlanması CİMER şikayet nasıl yapılır sorusuna cevap olarak verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir