Sigorta Hukuku Nedir, Sigorta Avukatı Ne Yapar?

Sigorta hukuku, sigortalı kişiler ile sigortacılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümüne yönelik hukuk alanıdır. Bu hukuk alanı, bir kişinin finansal çıkarlarını etkileyen bir risk durumunda sigorta şirketinin tazmin etmeyi veya müdahale etmeyi taahhüt ettiği sözleşmeler kapsamındaki hak ve aynı zamanda yükümlülükleri inceler.

Sigorta Hukuku Neden Gereklidir?

Sigorta hukuku, işletmelerin ve bireylerin haklarının farkında olmaları ve bu haklara uygun eylemler gerçekleştirmeleri açısından önemlidir. Sigorta hukuku, her iki taraf için de maddi ve manevi zararları kapsayacak şekilde hareket eder ve tarafların yasal çerçevede ne yapmaları gerektiğini belirler. Hukukun önemli bir alanı da sigorta ile sigortacılar arasındaki ilişkiyi düzenleyen sigorta hukukudur. Avukat ne iş yapar noktasında, sigorta avukatları sigorta hukuku kapsamında görevlerini gerçekleştirirler.

Sigorta Türleri Nelerdir?

Bazı durumlarda Sigorta Yasası uyarınca kovuşturmaya uğrayabilir ve yasal ihtilaflara maruz kalabilirsiniz. Sigorta türleri ise:

  • Tazminat ve zarar sigortaları: Sigorta sözleşmesinin kapsadığı risklerin neden olduğu zararı tazmin eden sigortadır. Yangın sigortası, kasko sigortası, hırsızlık sigortası, deprem, dolu ve sağlık sigortası sizi tazmin edecektir.
  • Hayat sigortası: İnsan hayatını ilgilendiren konularda hayat sigortası yaptırmak gerekli olur. Tüm hayat sigortası, grup sigortası, maluliyet sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli sigorta türleri vardır.
  • Sorumluluk sigortası: Sigortalının uğradığı zararı tazmin etmeyi amaçlayan sigorta türüdür. Bunlara sorumluluk sigortası, ürün sorumluluk sigortası ve mesleki sorumluluk sigortası dâhildir. Yükümlülükler sigortalının poliçe şartlarına uygun olarak yerine getirilir. Bu nedenle her iki tarafın da hakları garanti altına alınmıştır.

Sigorta Hukukunun Görüldüğü Mahkeme Hangisidir?

Tüm sigortalı olaylar için bir yargı mahkemesi yoktur, ancak yargı yetkisi her bir davanın ve tarafların özelliklerine göre belirlenir. Örneğin, Ticaret Kanunu uyarınca, bir sorumluluk sigortası mağduru, zarar görmüş olan sigorta şirketiyle doğrudan temas kurma hakkına sahiptir. Söz konusu uyuşmazlık ticaret hukukuna dayandığından bu davada asliye ticaret mahkemesi yetkilidir. Ancak, suçlamalara yol açan davranışın maddi olduğu da unutulmamalıdır.

Örneğin, motorlu taşıt kazalarıyla bağlantılı olarak getirilen parasal ve parasal olmayan tazminat talepleri, haksız fiil kurallarına tabidir ve bu nedenle ilk derece hukuk mahkemelerinin yargı yetkisine tabidir. Sigorta konusu, sigortalılar ile sigortacılar arasında sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda yargı yetkisinin belirlenmesinde de önemlidir. Birey ticari faaliyette bulunmuyorsa tüketici ilişkisi vardır. Bu nedenle tüketici sigortalarında sigortalı ile sigortacı arasındaki talepler tüketici mahkemelerinde ele alınmaktadır.

Sigorta Avukatı Kime Denir?

Avukatların meslek olarak belirli bir dava alanını ele almaları gerekli değildir. Bu noktada herhangi bir kısıtlama durumu yoktur. Ancak tek bir alan ile ilgilenerek tek bir alanda uzmanlaşabilirler. Bu nedenle de sigorta davaları ile ilgilenmekte olan avukatlara sigorta avukatı denmektedir. Uyuşmazlıklar alanında gelişen ve davaları bu doğrultuda ele alan avukatlar sigorta avukatlarıdır. İki tür sigorta avukatı bulunmaktadır: Sigorta şirketi avukatı ve sigorta avukatı. Sigorta şirketi için bir avukat olarak hareket ederken, bir sigorta avukatı, önemli olaydan zarar gören kişinin vekili olarak hareket eder. Sigorta avukatları, sigorta hasarlarında meydana gelen olaylarla ilgili her türlü soruşturma ve soruşturmayı yürütür ve gerekli hizmetleri sağlar.

Bu bağlamda, hukuk kapsamında hangi mahkemelerin dava açacağını ve hangi düzenleyici olayların geçerli olduğunu belirlemek için meydana gelen önemli olayların değerlendirilmesine yönelik tüm hukuki süreci yürütür. Sizler sigorta nedir, sigorta avukatı ne iş yapar gibi sorular neticesinde bu noktadaki uyuşmazlıklarınızı hem şirketiniz adına hem de kendi bireysel meseleleriniz adına uzman avukatlarla çözmelisiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir