Resmi Belgede Sahtecilik Suçu

Resmi belgede sahtecilik suçu Türk Ceza Kanununun kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan bir suçtur. Bu suç TCK 204 maddesince düzenlenmiştir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçu Nedir?

Resmi belgede sahtecilik suçu hukuki değerlerin korunması adına düzenlenmiş olan bir suç olarak ele alınmaktadır. Türk Ceza Kanununun kamu güvenine karşı suçlar başlığı altında düzenlenmiş olan sahtecilik suçu, belge ile gerçekleştirilen sahtecilik konusunda düzenlenmiştir. Bu suç bir şahsa yönelik olabileceği gibi topluluğa veyahut direkt olarak devlete yönelik olacak şekilde de gerçekleşebilir.

Kanun tarafından yapılmakta olan bu düzenlemenin amacı suça konu olan belgenin kamuda güven duygusunu oluşturması ve gerçeği ifade ettiğine inanılması ile ilgilidir. Kamuya duyulan güvenin ve inancın sarsılmaması adına bu yaptırım oldukça önemlidir. Resmi belgede sahtecilik suçu ile korunmak kolun hukuki değer güvenilirlik ve inanılırlık olarak ele alınmaktadır.

Türk Ceza Kanunu madde 204 hükmünde düzenlenmekte olan resmi evrakta sahtecilik suçu, çeşitli unsurları içerir.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Unsurları

Evrakta sahtecilik cezası olan bir suç sayılmaktadır. Özel bir düzenleme içermiyor olması sebebiyle suçun faili herhangi biri olabilir. Suçun konusunu resmi belgeler oluşturur ve ilk unsur fail ve mağdur olarak ele alınır. Resmi belgede sahtecilik suçu kamu görevlisi tarafından işleniyorsa madde 204/2 hükmü geçerli olur. Dolayısıyla bu gibi durumlarda nitelikli hal söz konusu olmaktadır. Eğer suç bir kamu görevlisi tarafından ancak kamu görevinden bağımsız şekilde gerçekleşiyorsa nitelikli hali söz konusu olmayacak bu durumda suça basit halinde ceza verilmesi gerekecektir.

Bir diğer unsur ise eylemdir. Resmi belgede sahtecilik olarak adlandırılmakta olan bu suç seçimlik hareketli bir suç olarak ele alınmaktadır. Dolayısıyla suçun oluşabilmesi için fail tarafından çeşitli eylemlerden herhangi birinin gerçekleştirilmesi yeterli olacaktır. Bu eylemler şu şekilde özetlenebilir;

  • Resmi bir belgeyi sahte olacak şekilde tekrar düzenlemek,
  • Gerçek bir resmi belgeyi okuyanları ve başkalarını aldatmak amacı güderek değiştirmek,
  • Sahte resmi belge kullanmak,
  • Gerçeğe aykırı olacak şekilde belgeleri düzenlemek.

Resmi belgede sahtecilik suçunun unsurları arasında bulunan bir diğer unsur ise manevi unsuru olarak bilinmektedir. Manevi unsur sahtecilik suçlarında genel kastın varlığı yeterli olacak şekilde ele alınmaktadır.

Sahtecilik Suçunun Şartları

Resmi ya da özel belgede sahtecilik suçunun oluşabilmesi için failin tarafından resmi belgenin sahte olarak düzenlenmesi ya da gerçek olan resmi belgenin aldatacak şekilde değiştirilmiş olması yeterli olacaktır. Eylemler üzerinde ayrı ayrı durmak gerektiğinde resmi bir belgeyi sahte olarak düzenlemek durumu resmi bir belge mevcut olmasına rağmen mevcutmuş gibi davranarak sahte şekilde üretmek anlamına gelmektedir kanunda özellikle vurgulanmış olsa da belgelerde aldatma kabiliyeti bulunmalıdır. Bir diğer eylem olan gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatma amacıyla değiştirmek unsuru ise mevcut olan resmi belgelerin oku aldatması amacıyla tekrar düzenlenmesi durumu için geçerlidir. Resmi belgelerin üzerinde silme veya bir ilave yapma veya değiştirme gibi eylemler bu unsura dahil olmaktadır.

Resmi Belgede Sahtecilik Suçunun Cezası

Evrakta sahtecilik cezası, resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen ya da gerçek bir resmi belgeyi başkalarını aldatmak amacıyla tekrar düzenleyen kişilerin 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası şeklinde olmaktadır. Görev gereği düzenlemeye yetkili olduğu resmi belgeyi sahte olarak düzenleyen ya da var olan bir belgeyi başkalarını aldatma amacı güderek kendi istediği şekilde değiştiren kişiler 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaktadır. Eğer resmi belge kanun hükmü gereği sahteliği sabit oluncaya kadar geçerli ise bu durumda verilecek olan ceza yarısı oranında artırılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir