Müşteki Nedir?

Müşteki ne demek sorusuna bit suçtan zarar gören veya mağdur olan kişi şeklinde cevap verilebilir. Müşteki en genel tanımıyla ceza yargılamasında şikayet hakkı olan kişi olarak bilinmektedir.

Nasıl Müşteki Olunur?

Bir suçtan zarar gören yani mağdur durumunda olan kişilere müşteki adı verilmektedir. Ceza yargılamaları esnasında şikayet hakkına sahip olan kişiler müşteki olarak anılır. Bu deyim daha çok soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suçlarda kullanılmakta olan ve önem kazanan bir terimdir.

Şikayete bağlı suçlar bakımından müşteki kendisine karşı işlenen suçu ve bu suçu işleyen suçluyu öğrenmesinden itibaren 6 ay içerisinde şikayette bulunması gereken kişidir. Müşteki tarafından yapılması gereken suçlar Cumhuriyet Savcılığına başvurulmalı ve iletilmelidir. 6 aylık süreç içerisinde şikayette bulunulmaması durumunda şikayet hakkı düşecek dolayısıyla suçun soruşturulması ve kavuşturulmasının yapılması söz konusu olmayacaktır.

Müşteki adı verilen bu kavram özellikle şikayete bağlı suçlarda ortaya çıkan önemli bir kavram haline gelmektedir. Suçtan zarar gören yani mağdur durumuna düşen kişi müşteki olarak adlandırılır. Eğer müşteki gerekli olan süre içerisinde şikayette bulunmazsa suçlunun yargılanması da söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla şikayete bağlı olmayan suçlarda müşteki şikayetinin aranması da söz konusu değildir.

Müşteki nedir sorusuna hukuki anlamda suçtan doğrudan zarar gören kişi olduğu cevabı verilebilir. Yani müşteki davalarda mağdur olan kişidir. Arapçadan dilimize geçmiş olan bu kelime Türk Dil Kurumuna göre yakından, sızlanan, şikayetçi olan anlamlarına gelir. Bunun yanı sıra müşteki kelimesini hukuki olarak bakıldığında sıfat kazandığı kavramlarında mevcut olduğunu görmek mümkündür.

Müşteki Sanık Nedir?

Müşteki sanık hukuki anlamda merak edilen bir terimdir. Bu kavramın ortaya çıkması bir suçun hem mağduru hem de sanığı olmanın getirdiği bir sonuç olarak bilinmektedir. Dolayısıyla bir davada hem sanık hem de suçtan zarar gören olunduğu takdirde müşteki sanık terimi ortaya çıkar. Bunun yanı sıra olası bir kavgada karşılıklı olarak birbirine fiziki zarar veren taraflar da müşteriyi sanık olabilir.

Müşteki şüpheli ne demek sorusuna cevap olarak bir suçtan hem zarar gören hem de zarar gördüğü bu suçun karşılığında karşı tarafa zarar veren ve şikayetçi olunan kişi olduğu şeklinde cevap verilebilir. Dolayısıyla müşteki şüpheli hem şikayet hakkına sahiptir hem de bir başkası tarafından şikayet edilen kişidir.

Bu aşamada mağdur ne demek sorusu da oldukça sık şekilde araştırılan bir konudur. Mağdur, olası bir durumda zarar gören kişi anlamına gelmektedir. Mağdur kişi tarafından Cumhuriyet Savcılığına şikayette bulunulması gerekir. Şikayet ne demek sorusuna ise herhangi bir suç nedeniyle zarar gördüğünü düşünen kişinin, ilgili kurumlara yaptığı resmi başvuru şeklinde cevap vermek doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir