Müsadere Sistemi Nedir?

Müsadere nedir sorusuna günümüze Osmanlı Devleti’nden gelmiş bir sistem olduğu şeklinde yanıt vermek doğru olacaktır. Müsadere kelimesinin Türk Dil Kurumu anlamına bakıldığında, zor alım anlamına geldiği görülür.

Müsadere Nedir?

Osmanlı Devleti’nden günümüze gelen bir sistem olan müsadere sistemi, Osmanlı Devleti’nin 7. padişahı olan Fatih Sultan Mehmet döneminde uygulanmaya başlayan bir sistem olarak bilinmektedir. Osmanlı Devleti döneminde bu sistemin karşıtlarının da oldukça fazla olması günümüzde bu sistemin oldukça sık şekilde araştırılmasına sebep olmaktadır.

Günümüzde uygulanan ve 5237 sayılı Türk Ceza kanununda ve Anayasada yer alan bu sistem, hukuki anlamda bir malı veya kazancı mahkeme kararıyla zorla el konulmasını ifade etmektedir. Mala veya kazancı el konulması için mal veya kazancın bir suç yardımıyla elde edilmesi yahut bir suçta kullanılmış olması gerekir.

Müsaadeler farklı başlıklar altında özetlenmektedir. Eşyanın müsaderesine gerektiren haller Türk Ceza Kanunu’nun 54. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu sistem mahkemece karar verilebilmesi için kasıtlı bir suç işlenmesi gereken bir sistemdir. İşlenen kasıtlı suçta el koyma eşya kullanılması gerekir. Ya da suçun işlenmesine tahsis edilmesi gereken veya suçtan doğan bir eşyanın var olması gerekir. Suç işlemek amacıyla hazırlanan eşya kamu sağlığına veya güvenliğine ya da genel ahlaka zarar verecekse hazırlanan eşya suçta kullanılmamış olsa dahi el konulabilir. Bunun yanı sıra eşya iyi niyetli üçüncü kişilere ait olduğu takdirde el koyma durumu söz konusu olmayabilir.

Müsadere ne demek sorusuna en genel tanımıyla zorla el koymak şeklinde yanıt vermek doğru olacaktır. Eşya mücadelesinden yanı sıra kazanç müsaderesi de bu sistemde kullanılmaktadır. Kazanç müsaderesi Türk Ceza Kanunu’nun 55. maddesinde hüküm altına alınmıştır. Bu sisteme göre suçun işlenmesinden elde edilen ya da suç konusunu oluşturan ekonomik kazançlara el koyulmaktadır. Eğer maddi menfaat suç mağduruna iade ediliyorsa bu durumda kazanca el konulması söz konusu olmayacaktır. El koymaya konu olan eşya ilgili merciye teslim edilemiyorsa, bunların karşılığını oluşturan değerlere el konulmaktadır.

Dolayısıyla uzun yıllardır kullanılmakta olan müsadere usulü nedir sorusuna işlenen suç ile ilgili belirli bazı eşya ya da kazançların devlete aktarılması şeklinde cevap vermek mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir