Mirasçı Kimdir, Kime Denilir?

Bir kişi öldüğünde, kişinin yasal mirasçılar yani zorunlu mirasçılara veya merhum tarafından seçilen isteğe bağlı mirasçılar yasal olarak kalan mülkü böler. Miras, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda kişilere tanınan en temel haklardan biridir. Anayasa’nın 35. maddesinde “herkesin mülkiyet ve miras hakkı vardır” denilmektedir.

Miras ve Mirasçı

Ölen kişiye mirasçı, mirasçı, malı bölen mirasçı ve bölünecek malın değeri denir. Türk Medeni Kanunu’nun 599. maddesine göre, ölümün ölümü halinde, tüm mirasçılar mirasçılarının tümüne intikal eder şeklinde açıklanmaktadır. Aynı şekilde, vasiyetçi adına tüm hakları, alacakları, diğer malları, taşınır ve taşınmazları doğrudan edinirler. Elbette vasiyetçinin borçlarından da sorumludurlar. Mirasçılar iki kısımda birbirlerine karşı kontrol edilirler.

Yasal Mirasçı: Yasal mirasçı, merhum tarafından doğrudan seçilmeden “mirasçı” olarak mirasa hak kazanan kişidir. Düşündüğümüz ana mirasçı türü yasal mirasçıdır.

  • Gönüllü Mirasçı: Mirasçı tarafından keyfi olarak atanan kişi. Bu kişiler gerçek veya tüzel kişiler olabilir. Vasiyetçinin yasal mirasçıları vardır, ancak tüm mirasları gönüllü mirasçılara bırakamaz. Bunun nedeni, yasal mirasçıların “ayrılmış paya” sahip olmalarıdır. Bu, vasiyetçinin istese de istemese de yasal mirasçılara bir pay bırakması gerektiği anlamına gelir.
  • Birincil Mirasçı: Bunlar merhumun torunlarıdır. Yani kan bağı ile varislerin çocuklarıdır. Çocuklar; cinsiyet ya da yaş ayrımı yapılmaksızın eşit mülkiyetten pay alırlar. Mirasçılardan biri mirasçılardan önce ölürse, mirasçı çocuğu alır. Yani bu durumda mirasçının torunları da mirasçı olacaktır.
  • İkinci Mirasçı: Ölen kişinin torunu yoksa mirasçının ebeveynleri ikinci mirasçıya eşit kabul edilir. İkinci mirasçı olan anne ve baba mirasçılardan önce ölürse, onların çocukları mirası paylaşır. Başka bir deyişle, ölenin altsoyu yoksa, en büyük ebeveyn yasal mirasçı ise veya en büyük ebeveyn mirastan önce vefat ederse, o ebeveynin diğer çocukları mirasa ortak olur. Son olarak, mirasçının erkek ve kız kardeşleri de yasal mirasçı olabilirler.
  • Üçüncü Derece Mirasçı: Torunsuz mirasçıların varisleri, ebeveynleri ve onların soyundan gelenler büyükanne ve büyükbabadır. Onlar eşit varislerdir. Mirastan önce ölen büyük-büyükanne ve büyükbabaların yerine, tüm miras dereceleri yoluyla torunlar geçer. Sağ kalan eş de 3. derece mirasçıdır.

Varis Nedir Hukuk

Varis ne demek hukuk alanında da araştırılmaktadır. Varis ölmüş bir kişinin maddi ya da manevi mal ve mülkünü kullanmaya hakkı olan kişi olarak tanımlanabilir.

Yasal Varis Ne Demek?

Hayatını kaybeden kişinin mirasında hak sahibi olan kişiler yasal varis olarak adlandırılmaktadır. Yasal mirasçılar kimlerdir sorusuna ise miras bırakanın kan bağı olan kişiler, evlatlıkları, altsoyu ve sağ kalan eşi şeklinde cevap verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir