Mahsup Nedir?

Mahsup kelimesinin anlamı TDK sözlüğünden alınmıştır. Arapça kökenli bu kelime, hesaplanmış, düşünülmüş anlamına gelir. Ceza hukukunda kullanıldığı hali ile mahsup ne demek sorusuna ise hüküm giymiş bir mahkumiyetten belirli öğelerin düşülmesi anlamına geldiği görülür.

Mahsup Hukuksal Olarak Neyi İfade Eder?

Mahsup kavramı sadece ceza hukuku alanında değil, özel hukuk alanında da kullanılmaktadır. Özel hukuk alanında kullanımı borçların ödenmesinde kendini göstermektedir. Borcu kapatmak için yapılan kısmi ödemeler toplam borçtan düşülecektir. Kısmi ödeme sonucunda kalan borçlara bakiye denir.

Mahsuplaşma nedir sorusuna mahsup etmek yani, bir kişinin borçlu olması durumu şeklinde cevap vermek mümkündür. Özel hukuk alanında borçlu, temerrüde düşmedikçe, yaptığı kısmi ödemenin asıl borcundan mahsup edilmesini talep etme hakkına sahiptir. Bu işlem tek taraflıdır ve alacaklı onayı gerektirmez. Alacaklı alacağın bir kısmını rehin veya teminat altına almışsa, borçlu tarafından yapılan kısmi ödemenin rehinle güvence altına alınan alacağından mahsup edilmesini talep edebilir.

Bu konuda sorulan mahkum ne demek sorusuna ise yaptığı fiilden dolayı hukuki açıdan bir başkasının haklarına zarar verdiği gerekçesi ile toplumdan uzaklaştırılan ve ıslah edilen kişi şeklinde cevap verilebilir.

6098 sayılı Borçlar Kanunu’nun 101 ve 102. maddelerinde kesintilere ilişkin hükümler yer almaktadır. Bu nedenle, birden fazla borcu olan borçlu, yaptığı ödemenin hangi borca ait olduğunu alacaklıya bildirmelidir. Bu durumda ödeme, borçlunun beyan ettiği borç ile yapılmış sayılır. Belirtilen borcu kapatır veya borç miktarını azaltır. Borçlu, borcun ödendiği ödeme tarihini alacaklıya bildirmezse, bu ödeme, birden çok borcu olsa dahi alacaklı tarafından düzenlenen dekontta gösterilen borç üzerinden yapılır. Borçlu derhal itiraz etme hakkını saklı tutar. Birden çok borcun olması halinde borçlu veya alacaklı ödemeye ilişkin borcu göstermez ise alacaklardan birinin muaccel olması halinde bu borç ödenmiş sayılacaktır. Muaccel ne demek sorusuna ise hemen ve peşin ödenmesi gereken borç şeklinde cevap verilebilir.

Alacaklı, vadesi gelen ve ödenmesi gereken bir alacak için halef ayarlarsa, borçlunun halefi düzenlemesi, en erken vadesi gelen alacak için olacaktır. Borçlu tarafından yapılan ödemeler, aynı anda birden fazla borç ödeniyor olsa bile tüm borçlardan eşit olarak düşülür. Borcun vadesinden önce ödenmesi halinde kanun, teminatlı en düşük borca karşı yapılmasına izin verir. Bu aşamada sorulan defaten ne demek sorusuna bir defada şeklinde cevap vermek doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir