Kiracı Hakları Neler?

Kiracıların en sık araştırdıkları konuların arasında ev sahibi kendim oturacağım diye kiracıyı çıkarabilir mi gelmektedir. Bu gibi durumlarda kiracıların mağduriyet yaşamaması adına kiracı hakları bulunmaktadır.

Kiracı Hakları

Kiracı hakları kira sözleşmesinin gerekli unsurları taşıyor olduğu durumda sözleşme taraflarından biri olan kiracının sahip olduğu haklar olarak bilinmektedir. Kira sözleşmelerinde konum malın cinsine göre kiracı hakları da değişiklik gösterir. Bu haklar genel itibariyle kiraya verenin yükümlülüklerinden kaynaklı olarak ortaya çıkar ve kiracı sahip olduğu kiracı hakları kapsamında çeşitli taleplerde bulunabilir.

Kiracı Hakları Nelerdir?

Yeni bir ev kiralamayı düşünen pek çok kişi kiracının hakları ile ilgili araştırma yapmaktadır. Kira sözleşmesinin taraflarından biri olan kiraya veren kişi ve diğer taraf olan kiracı arasında hakları resmi şekilde belgelendiren bu belgeye kira sözleşmesi adı verilmektedir. Kira sözleşmesi kiracı haklarını sunuyor olması sebebiyle önemlidir.

En genel tanımıyla kiracıların hakları şu şekilde özetlenebilir;

  • Kiralanan taşınmazın kullanılmasının ya da yararlanmasının kendisine bırakılmasını isteme hakkına sahip olmak,
  • Taşınmazın kararlaştırılan tarihte ve sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim alma hakkına sahip olmak,
  • Taşınmazın kira sözleşmesi süresi boyunca kiraya verildiği gibi kalmasının sağlanmasını kiraya verenden isteme hakkına sahip olmak,
  • Aksinin kararlaştırılmamış olması durumunda kiraya verenin sigorta, vergi ve benzeri sorumlulukları yerine getirmesini isteme hakkına sahip olmak,
  • Sözleşme süresi dolmadan ve haklı bir gerekçe bulunmaksızın sözleşme devam ettiği sürece kiralanan konuttan çıkarılma hakkına sahip olmak,
  • Kiraya verenin yazılı rızasının alınması şartı gözetilerek kiralanan konuldu başkasına devredebilme hakkına sahip olmak.

Kiracı hakları en genel tanımıyla bu şekilde özetleyen ise de yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Bunun yanı sıra kira sözleşmesi yalnızca kiracı değil ev sahibi hakları açısından da önemlidir. TBK mevzuat ise bu aşamada Türk Borçlar Kanunun yürüklükteki hukuk kurallarının bütününü anlatmaktadır.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalar tahliye davası olarak anılmaktadır. Kira bedelinin tespiti ya da diğer tespit davaları gibi bu davalar sözleşmenin feshinden kaynaklı davalar olarak bilinir. Ev sahibi kiracıyı evden çıkarma süresi gibi pek çok konu tahliye davasına konu olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir