Kesinleşme Şerhi Nedir?

Kesinleşme şerhi nedir sorusuna cevap verebilmek için kararın tamamlanmasına yönelik bir karar olduğu cevabı verilebilir. Şerh nedir hukuk anlamına merak edilen bir konu haline gelmiştir.

Kesinleşme Şerhi Nasıl Sağlanır?

Temyiz edilmeyen bir karara, ancak temyiz süresi sona erdikten sonra kesinleşme şerhi çıkar. Örneğin, mahkumiyet geçtiğinde kesin sayılmaz. Temyiz süresi kararın hukuki etkisini belirler. Karara itiraz süresi içinde itiraz edilmezse karar kesinleşir ve temyiz başvurusunda bulunulursa Yargıtay evrakları inceler. İncelemeden sonra verilen kararlar nihai olabilir. Bazı kararlarda kanun, belgelerin Danıştay’a veya Yargıtay’a sunulmasına izin vermemektedir. Nedeni sadece Yargıtay’ın yükünü artırmak değildir.

  • Nihai kararı vermek için dava türüne göre değişen birkaç kriter vardır. Bu standartlar şu şekilde özetlenebilir;
  • İdari Mahkemeler: Kararlar tarafların kendilerine iletilir. Uyuşmazlığın tarafları, başvurunun tebliğ edilmesini beklemek zorunda değildir. İşlem, bildirimin teslim edildiği tarihte başlar.
  • Hukuk Mahkemesi: Kararın kesinleşmesi için sonucun taraflara bildirilmesi gerekir. Gerekçeli kararlar, elde edilen sonuçlarla birlikte yazılır ve bir tarafın talebi üzerine diğer tarafa iletilir. İtiraz süreci, bildirim tarihinde otomatik olarak başlayacaktır.
  • İş Mahkemeleri, İcra Mahkemeleri, Ceza Mahkemeleri: Mahkeme kararları doğrudan taraflara okunur. Taraf bu okuma sırasında hazır değilse, bildirimin alınmasından sonra prosedür başlayacaktır.

Bu aşamada pek çok kişi ilam kelimesinin ne anlama geldiği ve hangi ifadede kullanıldığını merak etmektedir. Basitçe söylemek gerekirse, mahkeme kararını içeren bir belgedir. Taraflara teslim edilen bu belgenin imzalı ve kaşeli olmalıdır. Bildirimin son bölümünde kararın kesin olup olmadığı ve kararın gün sayısı içinde hangi birimlere uygulanacağı belirtilir. Yukarıda belirtildiği gibi, temyiz süresi içinde itiraz gerekli yerlere gerçekleşmezse bölge mahkemesinin kararı kesinleşir.

Bir dava olan temyiz, bir mahkeme kararının ilk derece mahkemesinden bir üst mahkemeye devredilmesidir. Ayrıca, davanızın yasadışı olup olmadığını görmek için Yüksek Mahkeme tarafından incelenmesini de sağlayabilirsiniz. Bu işlemler genellikle avukatlar tarafından yapılır. Yargıtay, en yüksek yargı mahkemesidir ve Danıştay, yürütmenin en yüksek mahkemesidir. Bu aşamada kesinleşme şerhi ne demek sorusuna davada verilen kararın kesinleştiğinin bildirisi şeklinde cevap verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir