İstinaf Nedir?

İstinaf nedir sorusu günümüzde oldukça sık şekilde araştırılmaktadır. İstinaf ilk derece mahkemeler tarafından verilmiş olan kararların hem olay yönünden hem de hukuki yönden üst dereceli mahkeme tarafından denetlenmesi durumunu anlatan terimdir.

İstinaf Ne Demektir?

İlk derece mahkeme tarafından verilen kararların hukuki, esas ve usul yönünden bir üst mahkeme olan bölge İdari Mahkemeleri veya Bölge Adliye mahkemeleri tarafınca incelenmesi ve kontrol edilmesini ifade eden terime istinaf adı verilmektedir.

İstinaf mahkemesi nedir oldukça sık şekilde sorulan bir sorudur. Bu soruya cevap için Bölge Adliye Mahkemeleri ve Bölge İdare Mahkemelerinin ifade etmek amacıyla kullanılan bir kavram olduğu şeklinde verilebilir. 2016 yılında göreve başlayan istinaf mahkemeleri, fiili olarak kavram hukuk ve ceza yargılamasına dahil olmuştur.

Neredeyse tüm ülkelerde ilk derece mahkemelerin verdikleri kararları denetleyen bir ikinci derece mahkeme bulunur. Bu mahkemeler ülkemizde istinaf mahkemeleri olarak anılmaktadır. 2016 yılında istinaf yargılamasında hukuka girmesiyle birlikte ilk derece yargılamadan sonra yargılama yapmak mümkün hale gelmiştir.

İstinaf Mahkemesi Nedir, Görevleri Nelerdir?

İstinaf mahkemeleriyle ilgili araştırma yapan pek çok kişi istifham nedir, sorusu hakkında merak duymaktadır. İstifham terimi için bir şeyin içyüzünü algılayabilmek için karşı tarafa soru yöneltmek şeklinde cevap vermek mümkün olacaktır. İstinaf mahkemesi ise hukuk ve ceza mahkemelerinin kural olarak nihai kararlarına karşı yapılmış olan başvurularını incelemekle görevli üst derece mahkeme olarak bilinmektedir. İstinaf mahkemeleri başvuru ile önüne gelen hukuki uyuşmazlıklara hem maddi olay yönünden hem de kararın hukuka uygunluğu yönünden inceleme başlatır.

İlk derece mahkemelerinin nihai kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurmak için karşılanması gereken şartlar bulunur. Nihai kararlar dışında ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz taleplerinin reddiyle bu taleplerin kabulü halinde itiraz üzerine verilen kararlara karşı istinaf yoluna gidilmesi mümkündür. İstinaf dilekçesi içerisinde bulunması gereken hususların ise hukuk mahkemeleri kanununun 342. maddesinde hüküm altına alınmış olduğu bilinmektedir. Bu aşamada istinaf ne demek sorusuna mahkeme tarafından verilen kararların farklı yönlerden incelenmesini sağlayan ve denetleme yapan üst mahkeme şeklinde cevap vermek doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir