İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı hesaplama günlük işsizlik ödeneği ve sigortalı kişinin son dört aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurularak yapılır. Bu ödeneği alabilmek için işsizlik maaşı şartları karşılanması da önemlidir.

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı en genel tanımıyla yasada işsizlik ödeneği olarak yer alan ve kanunun ifade edilen koşulların sağlanması halinde verilmekte olan ödenektir. Sigortalı işsiz vatandaşlar için ödenmekte olan bu maaş kişilerin işsiz kaldıkları dönem boyunca belirli bir süre ve miktarda verilen ödeme olarak düşünülebilir. İşsizlik maaşının en temel amacı işsiz kalan sigortalı vatandaşların yeni bir iş bulana dek hayatlarını idame ettirebilmeleridir. İşsizlik maaşı işçi için sigorta niteliği taşıyor olması sebebiyle de oldukça önemlidir. İşsizlik ödeneği ile ilgili koşullar ve hükümler 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ve bu kanuna bağlı olarak çıkarılmış olan yönetmelikler üzerinden ifade edilmektedir. Bunun yanı sıra 4857 sayılı İş Kanunu da temel norm olarak dikkate alınmaktadır.

İşsizlik maaşı 2022 yılında Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aldığı karar ile hesaplanmaktadır. Asgari ücretin 5535 TL olarak tespit edilmesi üzerine işsizlik maaşının hesaplanmasında da farklılıklar görülmüştür. 2022 yılında en yüksek işsizlik maaşının 5123 TL, en düşük işsizlik maaşının ise 2561 TL olduğu görülmektedir.

İşsizlik Maaşı Hesaplama

İşsizlik maaşı nasıl alınır cevap verebilmek için öncelikle hesaplamanın nasıl yapılması gerektiğini bilmek gerekir. İşsizlik maaşının hesaplanması esnasında günlük işsizlik ödeneği ve sigortalı kişinin son 4 aylık prime esas kazançları göz önünde bulundurulmaktadır. Böylelikle son 4 ay gözetilerek tespit edilen günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olacak şekilde hesaplanır ve hesaplanan ödenek miktarı aylık asgari ücretin brüt miktarının %80’ini aşamaz. Bunun yanı sıra işsizlik ödeneğinin herhangi bir vergi ya da kesintiye tabi tutulması söz konusu değildir. İşsizlik maaşı yalnızca damga vergisi ile vergilendirilir.

İşsizlik Maaşı Şartları

İşsizlik maaşı nasıl alınır 2019 ne kadar sorusuna cevap arayan kişiler işsizlik maaşının dönemin asgari ücreti üzerinden hesaplandığını görmektedir. Dolayısıyla işsizlik maaşının ne kadar olduğu sorusuna cevap vermek için dönemin asgari ücretini bilmek gerekir. Bunun yanı sıra işsizlik maaşından yararlanabilmek için gerekli şartların karşılanması da önemlidir. Aksi halde işsizlik maaşı adı verilen ödemeyi almak söz konusu olmayacaktır.

İşsizlik maaşı alınabilmesi için yasa tarafından öngörülen belirli şartlar bulunur. Karşılanması gereken bu şartlar;

  • İşsizlik maaşı almak isteyen işçilerin iş sözleşmesinin sonlandırıldığını andan itibaren geriye yönelik 120 günlük süre içinde primlerinin ödenmiş olduğu,
  • İşçinin iş sözleşmesinin sonlanmasından itibaren geriye yönelik son 3 sene süre içerisinde en az 600 prim günü boyunca çalışmış olması.

Bu iki şart karşılanmadığı takdirde işsizlik maaşından yararlanmak söz konusu olmayacaktır. İşsizlik maaşından yararlanabilmek için ifade edilmiş olan her iki şartında mevcut olması zorunludur. Bunun yanı sıra iş sözleşmesini işçi kendi talebi ve kusuru ile sonlandırmışsa, işsizlik maaşından yararlanması söz konusu olmamaktadır. İşsizlik ödeneği için son 120 gün prim ödeme koşulunun sağlanması gerektiği ifade edilmektedir. Fakat çeşitli hallerde primler eksik bildirilmiş olabilir bu gibi durumlarda koşulunu ihlal edilmemiş olduğunu kabul etmek mümkündür. Bu durumlar arasında doğal afetler, hastalıklar, ekonomik krizler, ücretsiz izin kullanmak veya disiplin cezaları bulunmaktadır. Bunun yanı sıra hayatın olağan akışını etkileyen durumlar, gözaltı veya tutukluluk hali, grev veya lokavt orta prim ödeme koşulunun sağlanmasında esneklik yaratan durumların arasında bulunmaktadır.

Bu etkenlere bakıldığında işsizlik maaşı ne kadar sorusunun kişilerin çalışma hayatlarına göre hesaplandığı ve değişkenlik gösterdiğini söylemek yanlış olmayacaktır. Bunun yanı sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aldığı kararlar, yani asgari ücretin değişkenlik göstermesi de, işsizlik maaşının en yüksek ve en düşük miktarlarını değiştirmekte olan etkenlerin arasında bulunur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir