İş Kazası Tazminat Davası Nedir, Ne Kadar Sürer?

İş kazası iş yerinde meydana gelen ve işçiyi fiziksel ya da psikolojik olarak zarara olayların tamamıdır. İş kazası tazminat ile birlikte anılan bir konu haline gelmiştir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş kazaları güvence altına alınmıştır.

İş Kazası Nedir?

İş yerinde meydana gelen ve işçi fiziksel ya da psikolojik olarak zarara uğratan olayların tamamını iş kazası adı verilmektedir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında iş kazası adına çalışma ortamında veya işin yürütülmesi esnasında oluşmuş ölüme neden olan ya da vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen bozan olay şeklinde özetlediği görülür.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 13’te iş kazası düzenlenmiştir. Yaşanan iş kazası çalışanın iş yerinde olduğu süre zarfında veya çalışanın işe gidip gelirken kullandığı iş yeri tarafından tahsil edilen araçla kaza yapması durumunda gerçekleşir. Bunun yanı sıra sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanunun dördüncü maddesinin birinci fıkrası bendinde emziren annelerin süt izni sırasında yaşadıkları kaza da iş kazası sayılmaktadır. İşverence görevlendirilerek işletme dışında çalışırken kaza yaşamımızı durumunda ya da işverence çalışana verilmiş dolayısıyla yürütülmekte olan iş esnasında meydana gelen kazalarda iş kazası sayılır. Bu unsurlar dikkate alınarak gerçekleşmekte olan kazalar iş kazası nedir sorusuna cevap olarak verilebilir.

İş Kazasının Şartları Nelerdir?

İş kazasının şartları arasında kaza geçiren işçinin sigortalı olması gerektiği bulunmaktadır. Sigortalı olmayan işçiler iş kazası tazminatı hakkında herhangi bir talepte bulunamayacaklardır. Bunun yanı sıra 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanunu madde 13’te belirtilen hallerden birinin meydana gelmiş olması gerekir. Aksi halde durum iş kazası sayılmayacaktır. İş kazasının şartları arasında bulunan son durum ise kaza sonucunda fiziksel veya psikolojik olarak bir zararın meydana gelmiş olmasıdır. Kazanın var olan bir zararı tetiklemiş olması ya da arasında bağ bulunması da şartların arasında gelir.

Neden ne olursa olsun iş yerinde olduğu süre boyunca gerçekleşen tüm kazalar iş kazası olarak değerlendirilmektedir işçinin görev sebebiyle başka bir çalışma alanında bulunması ve bulunduğu bu alan içerisinde başına bir kaza gelmesinde de iş kazası ele alınmaktadır.

İş Kazası Tazminat Davası

İş kazası nedeniyle açılabilecek olan tazminat davaları üçe ayrılmaktadır.

  • İş Kazası Nedeniyle Maddi Tazminat Davası: İş kazası tazminat davaları arasında bulunan iş kazası nedeniyle maddi tazminat davası kaza geçiren işçinin psikolojik veya fiziksel olarak zarara uğradığı takdirde zararın giderilmesi amacıyla açılır. Türk Borçlar Kanunu uyarınca tazminat davası açma hakkına sahip olan iş kazası geçiren işçi maddi zararın giderilmesini söz konusu kazanın ilgililerinden isteyebilir.
  • İş Kazası Nedeniyle Manevi Tazminat Davası: Manevi tazminat, Türk borçlar kanununun 56. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre işçinin kaza sonrasında bedensel bütünlüğünün zedelenmesi durumunda manevi tazminat olarak uygun bir miktar para ödenmesine karar verilebilir. Bunun yanı sıra iş kazası esnasında ölüm hâlinde zarar görenin yakınlarına manevi tazminat vermekte uygun olacaktır. İş kazası nedeniyle manevi tazminata hükmedilmesini in hukuka aykırı bir fiilin meydana gelmesi şartı bulunur. Bunun yanı sıra hukuka aykırı fiilin neticesinde maddi  bir zararın meydana gelmesi ya da fiili neticesinde zararın meydana gelmesi de manevi tazminat amacıyla aranan şartlar arasında gelir.
  • İş Kazası Nedeniyle Destekten Yoksun Kalma Tazminatı: İş kazası nedeniyle destekten yoksun kalma tazminat nedir sorusuna iş kazasının ölümle sonuçlanması halinde istenebilecek bir tazminat çeşidi olduğu şeklinde cevap verilebilir. Bu tazminat davasının açılabilmesi için iş kazası sonucunda işçinin ölmesi ve yakınlarının maddi destekten yoksun kalmaları gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir