İş Kazası Bildirimi

İş kazası bildirimi işçinin iş yerinde yaşadığı kazanın işverence yapılması gereken bildirimidir. Bir kazanın iş kazası sayılabilmesi için karşılaması gereken çeşitli şartlar bulunmaktadır.

İş Kazası Bildirimi Nedir ve Nasıl Yapılır?

İş kazası bildirimi yapabilmek için işçinin iş yerinde ve işini yapıyor olduğu süre esnasında bir kaza geçirmiş olması gerekmektedir. Çalışanın geçirdiği bu kaza işveren tarafından bildirilmesi gereken bir kaza olarak bilinir. İş kazası bildirimi kanunda belirtilen süre içerisinde SGK’ya yapılması gereken zorunlu bir bildiridir. Sosyal Güvenlik Kurumuna gerekli olan süre içerisinde iş kazası bildiriminin yapılmadığı durumlarda işveren uhdesinde ödemekle yükümlü olduğu para cezası söz konusu olmaktadır.

İşçinin geçirdiği iş kazası durumunda iş yerinde olmamasına rağmen bu durumun iş kazası sayılmasına sebep olan haller bulunmaktadır. Bu hususlar 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu tarafından düzenlenmiş hususlar olarak bilinmektedir.

İş kazası kavramının ortaya çıktığı hallerde aynı kanun tarafından düzenlenmiş ve belirtilmiştir. Bu hususa göre işçinin geçirdiği kazanın iş kazası sayılabilmesi gerektiren şartlar şu şekilde özetlenebilir;

  • İşçinin geçirmiş olduğu kaza esnasında iş yerinde olması,
  • Sigortalı olduğu yer tarafından iş sebebiyle veya bağımsız şekilde kendi namına çalıştığı esnada kaza geçirmiş olması,
  • Bir başkasının işyerinde çalışan sigortalı asıl görev yaptığı iş yerinin haricinde işveren tarafından başka bir yere gönderildiği takdirde kaza geçirmiş olması,
  • Süt iznine çıkmış kadın çalışanın çocuğunu emzirmek için ayırdığı zamanda kaza geçirmiş olması,
  • işveren tarafından sağlanmış olan araçla trafik kazası geçirilmiş olması.

Bu durumlarda meydana gelen kazaların tamamı için işverenin iş kazası bildirim yapması zorunludur. Sosyal güvenlik kurumlarına yapılmakta olan bu bildirim işçinin ücretli veya ücretsiz izin kullandığı durumlarda geçirmiş olduğu kazalar adına uygun değildir. İş kazasının bildirilmesi gereken durumların zorunlu olduğu takdirde bildirim yapılmamışsa işveren ceza ödemekle yükümlüdür. İş kazası bildirim süresi ise sosyal güvenlik kurumunca belirlenmiştir ve toplamda 3 iş günüdür. 3 iş gününün ardından kaza bildiriminin yapılmadığı takdirde işveren cezalandırılacaktır.

Bu aşamada pek çok kişi iş göremezlik girişi nedir sorusunu sormaktadır. İşverenin SGK’ya yaptığı iş kazası bildiriminin ardından çalışan için iş göremezlik girişi yapılmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir