İrtikap Nedir? Zimmet Suçu Nedir?

İrtikap ne demek memur ya da bilirkişi gibi bir kamu görevlisinin icra ettiği görev esnasında kendine sağladığı nüfusu veya malları kötüye kullanması olarak özetlenebilir. İrtikap bazı durumlarda zimmet suçu ile birlikte ele alınır.

Zimmet Nedir?

Zimmet kelimesi adına söylenebilecek pek çok farklı anlam bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre de pek çok farklı anlamı bulunan bu kelime hukuki olarak kurum ve kuruluşlarda çalışan ve para işleri ile uğraşmakta olan görevlilere imza karşılığında teslim edilen para veya eşya şeklinde tanımlanabilir.

Zimmet Suçu Nedir?

Zimmet suçunun ne olduğu oldukça sık şekilde araştırılan bir konu haline gelmiştir. En genel tanımıyla zimmet suçu kamu görevlilerinin görevleri gereği zilyetliği kendisine verilmiş yani kendisi üstüne zimmetli olan ve gözetlemek ve sorumluluğu bulunan malları görevine aykırı şekilde tasarrufta bulunması veya kendisinin veya bir başkasının zimmetine geçirmesi durumudur.

Zimmet suçu pek çok farklı kategoride ele alınır. Bunlardan ilki zincirleme zimmet suçu olarak anılmaktadır. Özetlemek gerekirse zincirleme suç aynı kişi tarafından farklı zamanlarda ve birden fazla hareketle işlenmekte olan suçlara verilen addır. Zincirleme suçların en büyük özelliği birden fazla kişiye karşı tek bir hareketle işleniyor olmasıdır. Zincirleme suçlar Türkçe Ceza Kanununun 43. maddesine göre düzenlenmiştir.

Zincirleme şekilde işlenen suçlarda fail tek bir suçtan ceza alır. Zincirleme zimmet suçunda ise kamu görevlileri birden fazla file görevi gereği zilyetliği kendisine verilmiş olan mallar üzerine görevine aykırı şekilde tasarrufta bulunduysa, bu durum zincirleme zimmet suçu olarak anılabilir.

Zimmet suçunun şikayet süresi oldukça sık şekilde araştırılan bir konudur. Ancak zimmet suçu şikayete tabi bir suç olarak bilinmemektedir. Dolayısıyla savcılık suçun işlendiğini öğrendiği takdirde herhangi bir şikayet olmaksızın soruşturma başlatmakla yükümlüdür. Zimmet suçları için açılan davaların zaman aşımları 15 yıldır. Suç işlenmesinin ardından savcılığa bildirilmesiyle birlikte soruşturma ve kovuşturma başlatılır.

Zimmet Suçunun Şartları

İşi sebebiyle sorumlulukları kendi üzerinde bulunan mallar zimmet ne demek sorusuna cevap olarak verilebilir. Kişinin kendi üzerinde olan malları kötü niyetle bir başkasının ya da kendi üzerine zilyetlenmiş olması zimmet suçunun meydana gelmesine sebep olmaktadır. Ancak zimmet suçunun çeşitli şartları bulunur.

Zimmet suçunun ilk şartı failin kesinlikle kamu görevlisi olması gerektiğidir. Zimmet suçu adı verilen suçlar yalnızca kamu görevlileri tarafından işlenebilir. Bu durum Türk Ceza Kanununun 6/C maddesine göre düzenlenmiştir. Kamusal faaliyetin yürütülmesine katılan herhangi biri zimmet suçu işleyebilir. Bu listeye bilirkişiler, avukatlar, cumhurbaşkanı, kamu işçileri, kadrolu veya kadrosuz çalışanlar ya da Silahlı kuvvetler mensupları gibi pek çok farklı kişi dahil olur. Ancak kamusal faaliyetin yürütülmesine ihale usulüyle katılan kişiler zimmet suçu işleyebilecek kişiler olarak sayılmamaktadır.

Zimmet suçunun ikinci şartı ise görev nedeniyle elinde bulunan mal üzerinden işlenmesi gerektiğidir. Görevi nedeniyle zilyetliği kendisine devredilmiş olan veya koruma ya da gözetiminde sorumlu olan mallar üzerinden işlenebilecek olan bu suç, başka mallar üzerinden değerlendirilemez. Zimmet nedir sorusuna verilebilecek cevaplar kişilerin iş sebebiyle üzerine verilen mallar olarak değerlendirilebilir.

Zimmet suçunun üçüncü şartı ise failin malı kendisine veya başkasının zimmetine geçirmesi gerektiğidir. Söz konusu olan malın tüketilmesi, satılması, kullanılması veya devredilmesi failin malı kendisine veya başkasına zimmet demesi anlamına gelmektedir. Çeşitli durumlarda bu durum zincirleme suç nedir sorusuna cevap olarak da verilebilir. Zimmet suçunun cezası en temel olacak şekilde 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası olarak bilinmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir