İrtifak Hakkı Ne Demek?

İrtifak ne demek sorusuna ya da taşınmaz hakkı olarak anılmakta olan bu hak en genel tanımıyla bir başkasının taşınmazından belirli kurallar içinde yararlanmak olduğu cevabı verilebilir. Bu aşamada pek çok kişi ayni hak nedir konusunda da merak duymaktadır.

İrtifak Hakkı Nasıl Uygulanır?

İrtifak hakkı veya kullanım hakkı, araziye bağlı sınırlı bir haktır. İrtifak hakkı, arazi sahiplerinin arazi üzerindeki haklarını sınırlarken, arazide sınırlı bir gerçek menfaat elde eden bireyler veya kuruluşlar için mevcut olan irtifak türlerine karşılık gelen haklar da yaratır. Mülk sahipleri genellikle mülkleri üzerinde neredeyse sınırsız tasarruf hakkına sahiptir. Örneğin; tadilat yapabilir, yıkabilir, terk edebilir, satabilir, kiralayabilir. Kişisel mülkiyet, faydalarını kullanma, saklama ve kullanma hakkının verilmesi; irtifak hakkı ise, lehtara tasarruf hakkının yanı sıra menfaatten yararlanma veya yararlanma haklarından birini veya her ikisini de verebilir.

İrtifak hakkının türü, kişinin mülkten nasıl yararlanacağını da belirliyor olması sebebi ile önemlidir. Mülk lehine irtifak hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 779. maddesinde düzenlenmiştir. Bu bölümdeki irtifak hakkı, bir taşınmaza diğer taşınmaz şey lehine yüklenen yüktür. Bu hakkı sağlamakla yükümlü olan taraf, mülkün tam mülkiyetini elde edemez. Öncelikli mülk sahipleri tarafından belirli hakların kullanılmasından feragat eder veya belirli hakların kullanılmasına izin verir. İrtifak hakkı nedir sorusuna kısaca, sınırlı bir kullanım hakkı cevabını vermek doğru olacaktır. İrtifak hakkı tesis edebilmek için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulması gerekmektedir.

Taşınmaz üzerinde irtifak hakkı tesis edebilmek için 4721 sayılı Kanunun 780. maddesine göre Tapu Siciline tescili gerekmektedir. İrtifak hakkı edinimi, kullanımı ve tescili için gayrimenkul düzenlemeleri geçerlidir. Kanunla öngörülen münferit durumları hariç tutulur.

Sözleşme ile irtifak hakkı tesis edilebilir. Böylelikle kazanılan haklar, irtifa ne demek sorusuna cevap olarak verilebilir. Ancak, bir sözleşmenin geçerli olabilmesi için resmi olarak düzenlenmesi gerekir. Hukukumuzda sözleşme serbestisi şartı vardır. İrtifak kanununun kurulması, sözleşme özgürlüğünün istisnalarından biridir. Bir sözleşmenin geçerliliği, zorunlu hukuk normlarından biridir ve usulüne uygun olmayan şekilde sonuçlandırılırsa sözleşme geçersiz hale gelecektir. Bu aşamada pek çok kişi lehine ne demek hakkında merak duymaktadır. Hukuki anlamda lehine bir davanın ya da olayın olumlu sonuçlanmasını ifade eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir