İntifa Hakkı Nedir?

İntifa hakkı nedir sorusuna, bir mal üzerinde malik kişinin sahip olduğu kullanma, yararlanma ya da tüketme yetkilerini bir başkasına tahsis etmesi ile kurulan hak tipi olduğu yanıtı verilebilir. Bu hak hisseli tapuda kullanım hakkı olarak da sıklıkla araştırılmaktadır.

İntifa Hakkı Hangi Durumlarda Geçerli Olur?

İntifa hakkı, hak sahibine en geniş yetkileri veren bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkı, taraflar arasındaki sözleşmede aksi belirtilmedikçe, kişiye tam kullanım hakkı verir. Menkul mal, arazi, hak veya mallar üzerinde intifa hakkı, taşınır mal mülkiyetinin devri, taşınmaz malın tapu siciline tescili, taşınır malın alacaktan alacak devrine ilişkin kurallara göre kurulabilir. İntifa ne demek sorusuna ise bir maldan sınırsız şekilde yararlanma imkanını anlatan terim olduğu yönünde cevap verilebilir. İntifa hakkı durumunda, mülkiyet kuralları geçerlidir. İntifa hakkı 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 794. maddesinde yer almaktadır.

Bir mal veya eşyaya bağlanabilen şahsi hak veya intifa hakkı, hakkın bağlı olduğu şeyi kullanma ve yararlanma hakkını tesis eder. Bir insan hakkı olan bu hakkın gayrimenkule dayalı olması halinde, üçüncü bir kişiye karşı dava açılabilmesi için bunun bilinmesi veya Tapu Siciline kaydedilmesi gerekir. Açıklık ilkesi gereği tapu kaydı tüm taraflara açıktır. İlgilenenler tapuyu görebilir. Bu durumda kanun, tapuda kayıtlı hakların bilinmediği iddialarını korumaz. Bu durumda hakkın iyi niyetle kazanıldığı söylenemez. Kullanım hakkının sona ermesi, 796. madde ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun devamı hükmündedir.

Bir hakkı kullanmanın sona ereceği durumlar;

  • Hukuki nesnenin ortadan kalkması, mülkiyet kaydının kaldırılması veya yasal hak verilmesine ilişkin sebeplerin ortadan kalkması,
  • Hak tanınan kişinin vefatının gerçekleşmesi,
  • Tüzel kişilere tanınan hakların geçerlilik süresinin sona ermesi,
  • Tüzel kişiye tanınan hakların belirli bir süre için bağlı olmaması durumunda tüzel kişiliğin ortadan kalkması,
  • Bu hak, yararlanıcı tarafından feragat edildiğinde sona erer. Tüzel kişiye verilen haklar en çok 100 yıla kadar kurulabilir.

Böylelikle kullanımı biten hakların tamamı, intifa hakkı ne demek sorusuna cevap olarak verilebilir. Bu konuda sıklıkla sorulan hakka ne demek sorusu ise kişilerin hukuk düzeni tarafından korunan menfaatleri şeklinde cevap vermek doğru olacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir