İhtiva Ne Demek?

İhtiva ne demek sorusuna çeşitli şekillerde cevap verilse de bu terimin hukuki anlamda ne şekilde kullanıldığı kafa karıştırıcı bir hal almaktadır. İhtiva içinde bulundurma ve içerme anlamları taşır. Bu terim genellikle dava dosyası içeriği görme gibi durumlarda kişilerin karşısına çıkmaktadır.

İhtiva Eden Ne Anlama Gelir?

İhtiva eden içine alan, bulunduran, kapsayan anlamına gelir. Kapsadığı konular birbirinden farklı olabilir. Bu aşamada merak edilen konu ne demek sorusu ise oldukça kapsamlı bir cevaba sahiptir. Konuşmada, yazıda, yapıtta ele alınan ve işlenen düşünce, konunu ne olduğuna cevap olarak verilebilir. Üzerine konuşulan ve kafa yorulan şeylerin tamamı konudur.

İhtiva terimi genellikle derdest ile birlikte kullanılmakta ve bu kelimenin anlamı merak edilmektedir. Derdest ne demek sorusuna verilebilecek genel bir tanım yoktur. Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun çeşitli maddelerinde derdestin ne olduğu sorusu gündeme getirilmiş, ancak kavramı tanımlayan bir hüküm olmadığı için yasal olarak ortaya koymak çok zor hale gelmiştir. Mantıklı bir tanım, derdest teriminin doğrudan beklemede olduğu anlamına geldiğini açıklar. Askıda olan davalar ile ilgili olarak, aynı davanın önceki ve devam eden durumları olarak tanımlamalar yapılmış olup, bu durumlar dava şartı olarak HMK’da yerini almıştır. Davanın beklemede olan başlığı altında sorgulanan, derdest dava kavramıyla açıldığını görülür. Söz konusu dava, devam eden yargılamalarda nihai karara kadar beklemektedir. Diğer bir deyişle, derdest dava, henüz karara bağlanmamış veya sonuçlanmamış davalardır.

Tespit ne demek sorusuna cevap arayan kişiler ise birden çok farklı terim ve anlam ile karşılaşabilir. Tespit, bir durumu kuşkuya yer vermeksizin gösterme, belirtme ya da saptama anlamında kullanılan bir terimdir. Hukuk terimi olarak da kullanılan tespit genellikle tespit davası olarak kişilerin karşısına çıkar. Tespit davaları, bir hukuki ilişkinin yahut hakkın varlığının ve yokluğunun mahkeme kararı ile saptanmasını sağlar. Bu alanda kullanılan terimlerden biri de halihazırda terimidir. Halihazırda ne demek sorusuna şuan, şimdiki durumda ve bugünlerde zaman dilimini aktarmak için kullanılır. Hukuki olarak da sıklıkla kullanılan hazırda terimi, şuan, günümüzde gerçekleşen olayların zaman dilimini anlatmak için kullanılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir