İhtarname Nedir, İhtarname Örneği

Karşı tarafa çeşitli sebepler dolayısıyla gönderilen uyarılar ihtarname olarak adlandırılır. Çeşitli sorunlar, ihtarnameye neden olabilir. Bir ihtarname örneği, bireyler arasındaki bir sözleşmeden doğan yasal hak ve yükümlülüklerinizi size hatırlatan yazılı bir bildirimdir.

İhtarname Örneği

İhtarname örneği, her yasal işlemde alıcıya gönderilen ve yasa, sözleşme veya gelenek kapsamındaki hak ve taleplerini belirten bir belgedir. Bu belgeler bağlayıcıdır. Bu nedenle tam ve eksiksiz olarak hazırlanmaları önemlidir.

İhtarname nedir sorusuna verilebilecek en genel cevap uyarı için gönderilen bir belge olduğudur. Bu belgenin örneğini hazırlanırken çeşitli yönler dikkate alınmalıdır. Bu belgelerde yer alacak bilgiler, başvuranın adı ve soyadı ile diğer tarafın adı ve soyadını içerir. İlgili örnek içerik ayrıca ihbar ve fesih konusunu da içerir. Başvuru sahibinin imzası da belgede görünmelidir. Senet, noter taslağının yanı sıra noterin imzasını ve mührünü de içerecektir.

Uyarı mektubunun bir nüshası noter tarafından onaylandıktan sonra hazırlanarak posta adresinize teslim edilecektir. Bu tür belgeler açık ve anlaşılır bir şekilde yazılır ve tartışmaya izin vermez. Noter tasdik kanununa göre uyarı şablonunun yazılı şartlara göre yapılması gerekmektedir.

Kiracıya İhtarname Örneği

Kiracıya ihtarname örneği, her türlü sözleşmenin oluşumunu veya feshini gösterebilir. Ayrıca bu belge, sözleşmeden doğan hakların ileri sürüldüğü veya hak ihlali iddia edildiği takdirde karşı tarafı bilgilendirir. Birçok nedenden dolayı ihtarname gerekebilir. Kiracıya ihtarname gönderilmişse kiracının ödemelerini yapmamış olması gerekir. Kiracıya noter onaylı tebligat, kiracıya kirayı ödemesi için 30 günlük bir süre verir.

Kiracıya ihtarname gönderildikten sonra yasal süresi içinde kiranın ödenmemesi durumunda hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir. Tahliyesi için, yasaların öngördüğü bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Kiracı, iptal bildirimi ve mahkeme yoluyla iptal bildirimi ile ayrılabilir.

İhtarın yazılı olmaması hukuki bir değer taşımasını engellemektedir. Bu nedenle uyarının noter onayı ile yazılı olması gerekir. Bu aşamada ihtar ne demek sorusuna uyarı, uyarma şeklinde yanıt vermek doğru olacaktır. Ayrıca, tebliğ edildikten sonra bahsi geçen kişilere bir uyarı gönderilmesi zorunludur. Aksi takdirde şartlar ve sonuçlar geçerli olmayacaktır. Uyarının süresi sözleşme ilişkisine bağlı olarak değişebileceğinden bu husus dikkate alınmalıdır. Bir kiracıya yapılan iki geçerli uyarı tahliye sebebi olarak kabul edilir, bu nedenle kiracılara uyarılardan sonra bir süre verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir