İftira Suçu Nedir? İftira Suçunun Cezası Nedir?

İftira suçu, bir suçla itham edilen kişiler hakkında, suçu işlemediklerini bildikleri halde veya haksız yere suç isnat edildiklerinde soruşturma veya idari yaptırım uygulanmasını sağlamak için oluşan eylemlerden oluşur. Bu bağlamda iftira ne demek gibi sorular da merak edilir.

İftira Suçu Nedir?

İftira, özel kastla işlenmekte olan bir suçtur. İftira ile ilgili sözler sarf edilmesi sonucu bu durum meydana gelir. Eylem için genel niyet yeterli değildir. Failin, iddia edilen suçun mağdur tarafından işlenmediğini veya gerçek dışı bir suç olduğunu bilmesi gerekir. Bir suçun faili, başkalarından işitme veya şüpheye dayalı olarak itham edilirse, iftira suçunun işlendiğine karar verilemez. Bu durumda fail şüphesini açıkça belirtmelidir.

Hakaretle suçlanan kişi iftiraya rıza gösterirse iftiranın olmadığı söylenemez. Hakaret, ceza ve mahkeme menfaatlerini de koruyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun “Mahkemeye Karşı Suçlar” başlıklı düzenlemesine tabidir. Bir mağdurun kendisine karşı işlenen bir iftira suçlamasına rıza göstermesi, mağdurun sonradan bunu kabul etmesi veya failin kovuşturulmaması, suçun işlenmesini veya cezalandırılmasını etkilemez. Suç duyurusunun kişinin yükümlülüklerini veya haklarını yerine getirirken yapmış olması hukuka uygunluk nedeni sayılır ve hakaret suçu olarak adlandırılamaz. Örneğin, gazetecilik ve eleştiri hakkı ve iddia ve savunmalardan muafiyet söz konusu olduğunda, iftira suçu oluşmaz.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 267. Maddesinde iftira suçu belirtilir. Uygulamada ve Yargıtay kararlarında, iftiranın birden çok hukuki sorunu olduğu kabul edilmiş ve bu hukuki konular Türk Ceza Kanunu hükümlerince korunma altına alınmıştır.

İftira Davası Nasıl Açılır?

İftira davası açılabilmesi için hakaretin konusunun ceza gerektiren bir suç olması gerekir. Şikayette bulunmak için en az bir karalayıcı unsur yeterlidir. Hukuka aykırı bir fiil işlenmemiş olsa bile fiilin işlendiği iddia ediliyorsa hakaret davası açılması yeterlidir. Doğrudan yanlış olmasa bile ifade vermek ve bir kişiye haksız yere saldırmak da kovuşturma için geçerli suç unsurlarıdır. İftira davaları ilk derece ceza mahkemelerinde görülür. Mahkemeye giden bir kişi, kendisine iftira atıldığına ve haksız yere suçlandığına dair kanıta sahip olmalıdır. Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvurmanız ve başvurunuzda incelenecek nesneyi açıkça belirtmeniz gerekir. İftira durumunda, tanıkların ifadeleri de dikkate alınır. İkrar nedir sorusu da bu noktada devreye girer.

İftira Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 267/1 maddesi hükümlerine göre; yetkili mercilere veya basın veya radyo aracılığıyla ihbar ve aynı zamanda şikayette bulunmak suretiyle, kanuna aykırı fiiller hakkında soruşturma başlatmak veya idari yaptırımlar uygulamak. ; bir yıl hapis cezası ile cezalandırılır. Bu dört yıl içinde gerçekleşir. Bu nedenle, basit hakaret biçimlerini işleyen bir kişi, yargılama sonucunda 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacaktır. Davaya ve davanın şekline bağlı olarak yapılan değerlendirme sonucunda, hakaret mağdurunun onuruna ve kişiliğine iftira dikkate alınarak, kanunla belirlenen cezaların alt sınırına yaklaşılarak cezalandırılması gerekli olacaktır.

İftira Suçu Nitelikli Hallerin Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 267 (2) maddesi, birinci fıkradaki fiilin davalı tarafından fiziki eser ve delil ortaya koymak suretiyle işlenmesi halinde mahkemece verilecek ceza yarı oranında artırılır. Maddi eserler ve kanıtlar, iddialarını desteklemek için davalı tarafından davalıya iftira atmak için sunulan ifadeler, ikinci derece kanıtlar ve belgeler de dahil olmak üzere her türlü kanıttır. Bu nedenle hakaretten suçlu bulunan kişi 1.5 yıldan (18 ay) 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cezanın gerçek adı ve süresi bu kapsamda değerlendirilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir