İdari Para Cezası Nasıl Sorgulanır ve Ödenir?

İdari para cezalarına verilebilecek örneklerin arasında trafik ceza sorgulama gelmektedir. SGK tarafından işverene kesilen cezalar, yoklama kaçakları gibi cezalar da örnek olarak verilebilir. Bu gibi durumlar yaşayan kişiler, ceza sorgulama yaparak bilgi edinebilir.

İdari Para Cezası Sorgulama

İdari para cezası olarak adlandırılmakta olan bu yaptırım parasal bir yatırımdır ve devletin idari kurumları tarafından verilir. İdari para cezası mahkeme tarafından verildiğinde bu ceza adli para cezası olarak adlandırılan yaptırımdan tamamen farklı şekilde gelişir ve kabahat statüsündeki eylemlere karşılık gelir. Ödenmeyen bir idari para cezası hapis cezasına çevrilemez ve bu durumda borçlu olan kişi hakkında icra işlemleri başlatılır. Özetle idari suçlar yani kabahatler olarak adlandırılmakta olan eylemlerden herhangi birinin işlenmesi durumunda işlenen kişiye verilen parasal yaptırım idari para cezası olarak adlandırılmaktadır.

İdari Para Cezaları Nelerdir?

İdari para cezaları birçok farklı türe ayrılır ve somut olaylara göre yerinde bir değerlendirme yapılarak cezanın yeniden değerleme oranında artırılır artırılmayacak belirlenir. Bunun yanı sıra idari para cezalarının türleri zaman aşımı süresinin tespiti esnasında da büyük bir önem arz eder. İdari para cezasının türleri;

Maktu İdari Para Cezaları: Maktu idari para cezası adı verilen bu düzenlemenin yapıldığı kanunda sabit olarak değeri belirtilen cezalar bulunmaktadır. Bu gibi durumlarda maddi bir hatanın söz konusu olmaması halinde failin, işlenen suçun, failin kastının veya ekonomik durumunun dikkate alınması ve bu sebeple ceza tutarı üzerinden indirim ya da artırım yapılmasının mümkün olmadığı söylenebilir.

Nispi İdari Para Cezaları: Nispi idari para cezası olarak adlandırılmakta olan bu ceza için kanunda belirli bir tutar öngörülmektedir. Somut olayın özellikleri ve gerçekleştiği tarih dikkate alınmak suretiyle bir miktar belirlenir. Bunun yanı sıra nispi para cezalarında herhangi bir üst sınır bulunmaz ancak kanunun bir üst sınırı belirlemesinin de mümkün olduğu bilinir.

Alt ve Üst Sınırı Kanun Tarafından Belirlenmiş Olan İdari Para Cezaları: Bu para cezaları adından da anlaşılacağı üzere ceza miktarını belirleme yetkisine sahip olan kuruma, bu sınırlar arasında kalmak şartıyla, bir serbesti tanınmış olduğu anlamına gelmektedir.

İdari Para Cezası Ödeme

idari para cezalarının içerisinde pek çok farklı ceza bulunmaktadır. Bu aşamada trafik cezası ödeme en sık araştırılan konuların arasında gelmektedir. İdari para cezası ödeme miktarı belirlenirken dikkate alınması gereken 3 husus;

  • Kabahatin haksızlık içeriği,
  • Failin kusuru,
  • Failin ekonomik durumu olmalıdır.

Somut olayın özelliklerine göre belirlenmekte olan tutar kanunlarda düzenlenmiş olan alt ve üst sınır aralığında bir değer içerisinde olmalıdır. Bunun yanı sıra gerekçelendirilerek, açıklanması gerektiği de bilinir. Para cezaları mal müdürlüklerine ödenmesi gereken maddi yatırımlardır. Fakat bazı kurumların vermekte olduğu para cezalarının bu kurumlara ödenmesi gerektiği de bilinmektedir. Cezanın verildiği kuruma ya da başka hususlara göre yatırımın ödeneceği yerin değişiklik gösterdiğinde kanun idari para cezasının kişiye tebliğini zorunluluk haline getirmiştir. Örneğin trafik cezası ödeme vergi dairesine yapılabilirken, bankaya PTT şubelerine de yapılabilmektedir.

Taksitle veya peşin olarak ödenebilen BİR cezanın peşin ödenmesi durumunda tutar üzerinden 1/4 oranında indirim uygulanır. Bunun yanı sıra trafik cezası erken ödeme indiriminden yararlanıldığında ise %25 indirim uygulanmaktadır. fakat bunun için cezanın tebliğ edildiği günden itibaren 15 gün içerisinde peşin ödeme yapmak gerekir.

İdari para cezasında zaman aşımı belirlenirken asli cezanın idari para cezası olması gerektiği bilinmektedir. Örneğin trafik ceza ödeme zamanaşımı 2 yıl olarak belirlenmiştir.  Zaman aşımının süresi ödemenin miktarına göre değişkenlik gösterebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir