İcra Hukuku – İcra Mahkemeleri Davaları

İcra hukuk mahkemesi kapsamına giren dava, borçlunun borcunu ödeyemediği durumlarda alacaklıların haklarını korumak için açılan dava türlerinden biridir. Kanun kapsamına giren icra ve iflas davaları çeşitli yöntemlerle açılabileceği gibi, muaccel olan alacakların tahsili için ilamsız icraya başlanarak icra mahkemesi de başlatılabilir.

Cebri icra, borçluyu bir borcu tasfiyeye zorlamak veya haciz yoluyla bir borcu kapatmaya zorlamak için mahkemede açılan bir dava türüdür. Bir kolluk mahkemesi kovuşturması, belirli şekillerde ve zaman dilimlerinde teknik ayrıntıların elde edilmesini gerektiren, suçlu belgeye dayalı bir süreçtir.

Davada suçu ispat etmek davacıya ait olduğundan, davacının resmi suç belgelerini şikayeti ile birlikte mahkemeye sunması ve tüm hukuki delilleri sunması gerekir. İcra davası, duruşmalı veya duruşmasız olarak yargılanabilen bir davadır. Bu nedenle davadan etkin bir sonuç alınabilmesi için davanın bir bütün olarak takip edilmesi gerekmektedir.

Başvuru veya itiraz sürecini takip etmek ve son teslim tarihlerine uymak, davanızdan istediğiniz sonuca ulaşmanıza yardımcı olacaktır.

Bu aşamada pek çok kişi icra mahkemesi nedir hakkında merak duymaktadır. İcra mahkemeleri bölge müdürlüklerine yapılmış olan işlem şikayetlerini inceler ve sonuca bağlı olacak şekilde karar verir. Mahkeme tarafından verilmiş olan kararlar içerisinde dosya takibi ya da iptali de yer alır. İcra mahkemeleri bu duruma ek olarak istihkak davasına karşılık açılan yeni davaları da inceleme görevine sahiptir.

İcra Hukuk Mahkemesinin Baktığı Davalar

İcra Hukuk Mahkemesinin baktığı davalar arasında hacizde mal borçlunun yahut üçüncü kişilerin elinde olan istihkak davaları bulunmaktadır.

İcra Hukuk Mahkemesi Nedir?

İcra Hukuk Mahkemesi, temelde 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu düzenlemelerinde bulunmakta olan hukuka ilişkin meselelerin yargılamasına konu olan makamdır. İcra mahkemesinin görevleri bu hukuk ile ilgili olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir