Haksız Yere İşten Çıkarılma Tazminatı

Haksız yere işten çıkarılma, işverenler ve çalışanlar arasında yasal bir durum yaratır. En yaygın iş hukuku davalarından biri olan işten kovulma davaları, yasal kısıtlamalar olması durumunda tazminat ödemelerine esas teşkil etmektedir.

Haksız Yere İşten Çıkarılma Davası

Haksız yere işten çıkarıldığını iddia eden çalışanlar, iş kanununda açıkça belirtilen belirli şartların yerine getirilmesi halinde işverenlerinden tazminat talep etme hakkına sahiptir.

Bu nedenle işverenler ve çalışanlar, dava açmamak için fesih işlemleri hakkında detaylı bilgiye sahip olmalıdır.

Ülkemizde hem işverenin hem de çalışanın hakları dikkate alınarak hazırlanan İş Kanunu’na göre işçinin iş akdinin feshi için belirli şartların bulunması gerekmektedir. Bu koşullara uymak önemlidir. İşverenlerinin haklı sebep olmaksızın işten çıkarıldığını iddia eden kişiler, durumlarını kanuna kanıtlamaları halinde tazminat alma hakkına sahiptir. Çalışanlar ve işverenler arasındaki hukuki uyuşmazlıklardan biri olan haksız işten çıkarma, 2019 yılında da birçok davaya konu olmuştur.

Bu durumda, haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarıldığına inanan bir çalışan, tazminat almak için bazı yasal yollara başvurabilir. İşverenin haksız yere işten çıkarılan işçiye ödemesi gereken tazminat 4857 sayılı İş Kanunu’nda açıkça düzenlenmiştir. Bu tazminat aşağıdaki gibi yapılandırılmıştır;

  • İhbara dair tazminat;
  • Kıdeme dair tazminat,
  • Birikmiş tatil tazminatı,
  • Çalışanın iş sözleşmesinin feshini bildirdikten sonra bu tarihe kadar maaşının ödenmesi,
  • Çalışanın daha önce çalıştığı fazla mesai ücreti,
  • İşsizlik ödeneği, İŞKUR tarafından belirlenen belirli koşullar altında verilmektedir.

Mahkeme işçinin meşruiyetini ispat ederse, işveren işçiyi önceki işteki statüsüne nakletmekle yükümlüdür. İşveren mahkeme kararına uymazsa, işçi yeniden yargılanma ve işe başlamadığı için tazminat alma hakkına sahiptir.

İşveren İşçiyi İşten Çıkarırsa

İşverenin işçiyi haksız yere işten çıkarması durumunda yasal olarak süreç başlatılabilir.

İşten Çıkarılmak

İşverenin işçisini haksız sebep ile işten çıkartması, yasal bir suç olarak bilinmekte ve bu durum ile ilgili bir süreç başlatılmaktadır.

Haksız Yere İşten Çıkarılan İşçinin Hakları

Haklı bir sebep olmaksızın işten çıkartılan işçinin hakları kanunlar ile korunmaktadır.

Sebepsiz İşten Çıkarma

Herhangi bir sebep olmaksızın işten çıkartılmak yasal olarak doğru değildir.

İşten Atılmak

İşten atılmak ya da çıkartılmak durumu haksız bir sebep dolayısıyla gerçekleşiyorsa, bu süreçte işçinin kullanabileceği hakları bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir