Hakkın Kötüye Kullanılması

Hakkın kötüye kullanılması var olan bir hakkın dürüstlük kurallarına aleni şekilde aykırı olacak ve özellikle amacının haricinde kullanılıyor olması durumudur. Hak ve hukuka uygunluk açısından uygun olmayan bu durumda başkalarının zarar görmeleri veya zarar görme tehlikesiyle karşılaşmış olmaları gerekir.

Hakkın Kötüye Kullanıldığının Kabul Görüldüğü Haller

  • Hakkın kullanılmasında meşru yani kabul edilebilir bir menfaatin bulunmuyor olması,
  • Birçok seçeneği olan kişinin kendisi için fark edemeyeceği halde başkasının zararına yol açacak bir seçenekte ısrar etmesi ancak bu durumun farkında olmaması,
  • Hakkını sırf başkasına zarar vermek amacıyla kullanıyor olması,
  • Hakkını kullanması esnasında sağlanmakta olan menfaat ile başkasının uğrayacağı zarar açısından aşırı düzeyde oransızlık bulunuyor olması,
  • Ahlaka aykırı davranışlara dayanıyor olmak,
  • Kişiye uyandırılan güven için aykırı davranışta bulunuyor olmak,
  • Borçların ifa edilmesinde dürüstlük ilkesine uyulmuyor olmak hakkın kötüye kullanılması olarak kabul görmesini sağlayan haller arasında bulunur.

Bu aşamada pek çok kişi hukuka uygunluk nedenleri hakkında da merak duymakta ve araştırma yapmaktadır. Hukuka uygunluk nedenleri ne demek sorusuna cevap olarak suç teşkil eden tüm fiillerde bulunmakta olan hukuka aykırı unsuru ortadan kaldıran, fiili, ceza kuralının amacına aykırı olmaktan çıkartan ve meşru bir zemine çeken nedenler şeklinde cevap verilebilir.Dürüstlük kuralı ile yakından ilgili olan ve Medeni Kanun madde 2’de düzenlenen hakkın kötüye kullanılması yasağı oldukça önemlidir. Bu kural dürüstlük kurallarına açıkça aykırı şekilde ve amacı dışında kullanılan ve kişilerin zarar görmelerine neden olan durumları içerir. Tanımın yeterliliği tartışmaya açık olsa da, kavram hakkında verdiği fikrin açık olması kolaylıkla anlaşılabiliyor olmasını sağlar. Böylelikle cevaplanan hakkın kötüye kullanılması nedir sorusu, çeşitli şartları olan bir kuraldır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir