Hakaret Davası

Hakaret davası, kişilerin haklarına yönelik sözlü saldırılarla uğradıkları zararların tazmin edilmesi amacıyla ceza hukuku ve tazminat hukuku alanlarında açılmaya yönelik davalardır. Türk Medeni Kanunu, tüm söz ve eylemleri hararet saymaz ve bu anlamda belirli koşullara göre hareket eder.

Kişiliğine, varlığına, namusuna, namusuna, kişiliğine hakaret önemlidir ama bu anlamda argo da önemlidir. Bu durumlara ek olarak, hakarete uğradıktan sonra kişi toplum nezdinde küçük düşürülür ve kişi toplum tarafından farklı algılanmaya başlarsa bu durumlarda hakaret davası açılabilir. Bu anlamda bir kişiye karşı hakaret davasının geçerli olduğu durumlara aşağıdaki durumlar örnek olarak verilebilir;

  • Kişiye hakaret ederken barbarca, aptalca, dilsiz gibi aşağılayıcı sözler söylemek,
  • Açık veya kapalı cümlelerde kişiye sahtekar veya sahtekar demeye çalışmak,
  • Özür dilemek için kişiye hakaret etmek,
  • Özür dilememek,
  • Hırsızlık gibi iftiralarda bulunmak.

Hakaret davası yalnızca sözlü hakaret ile açılmaz. Aynı zamanda karşı taraf video, jest veya sözlü olarak diğer tarafa hakaret ederse veya bu tür durumlar mevcutsa kişi hakaret davası açabilir. Başka bir deyişle, küçük bir fiil veya durum bile hakaret davası açmak için yeterli sebep olabilir. 

Hakaret Davası Sonuçları

Suçun şikayete tabi olması durumunda hakaret suçunun cezası 3 aydan 2 yıla kadar hapis veya adli para cezası olmaktadır.

Hakaret Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Hakaret suçu şikayete tabi bir suç olmakla birlikte şikayet süresi hakaret eden ve hakaret fiilini öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay kadar geçerli olmaktadır. Davanın Ne kadar süreceği ve ne kadar sürede sonuçlanır ve çeşitli etkenler dolayısıyla değişkenlik gösterebilir.

Hakaret Sözcükleri

Hakaret davalarına kabul görülen sözcükler pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Hukuki Olarak en sık karşılaşılan hakaretler arasında şerefsiz, haysiyetsiz, aptal, geri zekalı, deli, aklı kıt gibi kelimeler hakaret sayılan kelimeler arasında bulunmaktadır.

Hırsız Demek Hakaret mi?

Herhangi bir kişiye hırsız demek sövme biçiminde hareket suçu oluşturabilir. Fakat bunun yanı sıra hırsız terimini kullanmak somut olgu isnadı biçiminde işlenen hareket suçunu örnek de teşkil edebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir