Güveni Kötüye Kullanma Suçu TCK 155

Güvenin kötüye kullanılması suçu TCK 155 ile düzenlenmiştir. Madde 155 ile düzenlenmiş olan güveni kötüye kullanma suçu beş farklı şekilde meydana gelebilir.

Güveni Kötüye Kullanma Suçu Nedir, Neleri Kapsar?

Mülkün kişinin kendisi veya bir başkasının yararına kullanılması veya mülkün sahibi olan bir kişinin, mülkiyetin korunması için kaldığı veya belirli bir şekilde kullanılması için verilen mülkiyeti devretmeyi reddetmesidir. Mülkü devreden ile alıcı arasındaki iş ilişkisinin kötüye kullanılması yoluyla bir aldatma suçu işlendiğinde ortaya çıkar.

Güven ihlali (dolandırıcılık) beş farklı şekilde gerçekleşebilir:

Malın devir dışında kullanılması suretiyle basit güveni kötüye kullanma suçu (TCK m. 155/1),

  • Hizmet Yoluyla Güvenin Kötüye Kullanılması (TCK Md. 155/2),
  • Mesleki veya Sanatsal Güvenlik Sömürüsü (TCK Md. 155/2),
  • İşlemlerde kredinin kötüye kullanılması (TCK m. 155/2),
  • Üçüncü kişilerin malları üzerinde tasarruf hakkı çerçevesinde mevduat ve teslim malına ilişkin menkul kıymetlerin kötüye kullanılması (TCK m. 155/2).

Güveni Kötüye Kullanımda Şikayet, Zamanaşımı, Uzlaştırma ve Görevli Mahkeme

Güveni kötüyle kullanım suçu iki şekilde işlenebilir. Bu durumlar basit ve sınırlı olarak değerlendirilmektedir. Suçun basit şekli şikayete tabi olmaktadır. Raporlama süresi, suçun işlendiği ve failin tespit edildiği tarihten itibaren altı aydır. Altı ay içinde itiraz hakkınızı kullanmazsanız, aynı itiraz hakkınızı tekrar kullanmanız söz konusu olmayacaktır.

Uygun suçların ihbar süresi yoktur çünkü ihbar gerektiren suçlar arasında yer almazlar. Mahkumiyet için zamanaşımı süresi 15 yıldır. Şikayetçi yargılamaya katılmak isterse, itiraz hakkını zamanaşımı süresi içinde herhangi bir zamanda kullanabilir.

Güveni kötüye kullanma suçu (Ceza Kanunu’nun 155. maddesi) taraflar arasında arabuluculuğu gerektiren suçlardan biridir. Yerleşik suçlarda, hem soruşturma hem de kovuşturma aşamalarında suçun mahiyeti belli ise öncelikle arabuluculuk sürecine başvurulmalı, uzlaşma sağlanamazsa soruşturma veya sürece devam edilmelidir.

Güveni kötüye kullanma davası Asliye Ceza Mahkemesi tarafından yürütülür. TCK 155 2 ise, güveni kötüye kullanma suçunun nitelikli hali ve cezası için düzenlenmiş maddelerden biridir. Güveni kötüye kullanma suçunun temel hali, şikayete tabi olması nedeniyle uzlaşma kapsamında yer alır. TCK 155 2’de yer alan suçun nitelikli halinde şikayete tabi olmayıp re’sen soruşturma ve kovuşturma yürütülmesi sebebiyle uzlaşma kapsamında olduğu söylenmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir