Gümrük Vergisi Nedir? Ne Kadar?

Gümrük vergisi en genel tanımıyla dış ticaret esnasında iki veya daha fazla ülke arasında hizmetlerin ülkeye girişlerinde ülke ekonomisi adına alınır. Gümrük vergisi ne kadar sorusuna ise her yıl değiştiği için net bir cevap vermek mümkün değildir.  

Gümrük Vergisi ve Gümrük Hukuku Nedir?

Gümrük vergisi 4458 sayılı gümrük kanunun madde 3/8 gümrük vergileri deyimi ile tanımlanmıştır. Bu metinden de anlaşılacağı üzere vergi ihracat veya ithalat sebebiyle ülkeye giriş ve çıkışlarında eşyalara uygulanan vergi olarak anlaşılabilir. Gümrük vergileri her yıl değişkenlik gösterir ve oranları Resmi Gazete’de yayınlanır.

 Şirketler uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmeler olarak ele alınabilir. Gerçekleştirdikleri ticari eylemler esnasında eşya ve malların ülke sınırları içerisinde veya ülke sınırlarından çıkış işleri esnasında kontrollerini ve takiplerinin yapılabilmesi için bir hukuk dalına ihtiyaç duyulmuştur. Bu hukuk dalına ise gümrük hukuku adı verilir.

Gümrük vergisi gibi idari uyuşmazlıkların yaşanması halinde hukuki işlemlerin doğru şekilde gerçekleştirilebilmesi ve yaşanan uyuşmazlıkların mağduriyet yaratmasını engellemesi, gümrük hukuku sayesinde gerçekleşmektedir.

Gümrük Vergisi Davası Nereye Açılır?

Gümrük vergisi için nereye dava açılır sorusundan önce gümrük vergisi nedir hakkında bilgi sahibi olmak gerekir. Gümrük kanunu madde 242 hükmü ile yükümlülerin kendilerine ait olan gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde belirlenmiş olan üst makama ya da aynı makama verebilecekleri bir dilek değil itiraz edebilecekleri düzenlenmiştir. Gümrük vergileri veya cezalarına karşı direkt olarak dava açılması söz konusu değildir. Bu aşamada öncelikle ilgili idareler nezdinde gerekli itirazların yapılması gerekir.

Söz konusu itiraz reddedildiği takdirde ilişkin kararın itiraz edene tebliği gerçekleştiğinde veyahut idarenin 30 günlük yasal süresi içerisinde yanıt vermemesi durumunda dava açma yoluna başvurulabilir. İtiraz eden ilgili tarafın söz konusu tebliğ edildiği günden sonra 30 gün içinde gümrük vergisi ve para cezasına ilişkin olan işlemlerin yapıldığı yerler Vergi Mahkemelerine dava açabilir. Bu aşamada dikkat edilmesi gereken etken itirazın gerçekleştirildiği idare tarafından 30 gün içerisinde karar verilmesi gerektiğidir. Bu durum Gümrük Kanunu madde 242 hükmü tarafından belirlenmiştir.

Gümrük ne demek sorusuna ülkeye giren veya çıkan malların ve eşyaların üzerinden vergi alınması cevabını vermek doğru olacaktır. Gerekli vergi ödenmediği takdirde kişiler çeşitli cezalar ile karşı karşıya kalabilir.

Gümrük Vergisi İtirazı Nasıl Yapılır?

Gümrük Müdürlükleri tarafından alınmakta olan bu vergi eşyalara ilişkin verginin hiç alınmadığı veya eksik alındığı durumlarda ek tahakkuk kararı sayesinde para cezası kararına dönebilmektedir. Ancak söz konusu gümrük vergisi ve para cezasına karşılık itirazda bulunmak mümkündür. İtiraz cezanın tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde gerçekleşmelidir. İtirazın yapılacağı merci üst makam olmalıdır. Eğer üst makam bulunmuyorsa bu durumlarda aynı makama sunulacak dilekçe ile de itiraz gerçekleştirilebilir.

Gümrük Vergisinin Geri Alınması

Mala uygulanan ithalat ve ihracat vergilerinin tümü gümrük vergisi nedir sorusuna cevap olarak verilebilir. Gümrük işlemleri sebebiyle ödenmesi gereken vergiler ve para cezaları gümrük saymanlık müdürlüklerine yetkili bankalar aracılığı ile ödenmelidir. Ancak kişiler tebliğ kararının itibaren 15 gün içerisinde gümrük vergisine itiraz gerçekleştirilebilir. Gümrük vergilerinin miktarı hakkında net bir cevap vermek mümkün değildir. Gümrük tarifeleri her yıl resmi gazetede yayımlanmış olan oranlara bağlı olarak belirlenir. Gümrük vergisi itirazlarından sonra çeşitli durumlarla Gümrük vergisi geri alınabilir. Kanun hükmüne göre ödenmiş vergiler hususunda geri verme henüz ödenmemiş vergiler hususunda ise kaldırmaz söz konusu olabilir. Gümrük vergisinin ödenmemesi gerekirken ödenmiş olduğu durumlarda yapılan itiraz ardından 3 yıl içerisinde geri ödeme almak mümkündür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir