Mazeret (Babalık İzni) Talep Dilekçesi

Last revision
12-07-2022
Formats
Word and PDF
Size
N/A
Fill out the template

Mazeret (Babalık İzni) Talep Dilekçesi

Babalık iznine, eşin doğum yapması ile birlikte hak kazanılmış olur. Genel uygulamada, bir mazeret izni olarak adlandırılan babalık izni, hükmün konuluş amacına uygun olarak mazeretin ortaya çıktığı andan itibaren makul süre içerisinde kullandırılmalıdır. Bu izninin hangi süreye kadar kullanılacağına ilişkin kanunda bir açıklık bulunmamaktadır (örneğin; doğumdan sonraki 1 yıl içerisinde gibi bir sınırlama getirilmemiştir).

 4857 Sayılı İş Kanunun “Mazeret izni” başlıklı maddesinde konuya ver verilmiştir.

 “Mazeret izni

EK MADDE 2- İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

4857 Sayılı İş Kanununda Mazeret izni başlığını taşıyan Ek Madde 2 ile yürürlük kazanmıştır. Madde ile; “…gün ücretli izin verilir.” İfadesi yer almaktadır. Kanun maddesinde iş günü ifadesi kullanılmamış ancak veriliş amacına uygun olması için çalışılmayan günlerin sayılmamasını önermekteyiz. Kanunda iş günü ya da gün ifadesi net şekilde ifade edilmemiştir ancak basında babalık izni ile ilgili verilen açıklamalar ve maddenin amacına uygun olması açısından tatil günlerinin dahil edilmemesini öneririz. Örneğin; personel, hafta sonu (Cumartesi-Pazar) günü çalışmıyor ise; Cumartesi ve Pazar günleri ile resmi tatillerin, 5 günlük izne dahil edilmemesi uygun olacaktır.

Fill out the template