İş Sözleşmesinin Devri Protokolü

Last revision
12-07-2022
Formats
Word and PDF
Size
N/A
Fill out the template

İş Sözleşmesinin Devri Protokolü

İş Sözleşmesinin Devrinde Dikkat Edilmesi Gerekenler

İş Sözleşmesini devreden eski işveren ve iş sözleşmesini devralan yeni işveren kendi faaliyetlerine bağımsız olarak devam ettikleri için, bu devir tamamen protokole konu olan işçinin bağlı olduğu iş sözleşmesini kapsamaktadır.

Türk Borçlar Kanununun ilgili hükümleri uyarınca, iş sözleşmesi devrinin işçinin de yazılı olarak devre muvafakat ettiği üçlü bir protokol halinde yapılması gerekir.

Bu protokolün eski işveren-yeni işveren-işçi arasında imzalanarak yürürlüğe alınmasıyla birlikte işçinin iş görme yükümlülüğü yeni işverene karşı geçerli olarak, yeni işveren de işçinin iş görme yükümlülüğü karşısında ücret ve varsa diğer haklarını ödeme yükümlüsü olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; yapılan işlem işyeri devri ya da nakil değildir, iş sözleşmesi devridir. Bu durumda; personel, ilk işe giriş tarihi itibariyle tüm hak ve alacaklarıyla yeni şirkete devrolmuş olacaktır. Bu devir işyeri devri olmadığından, personelin tüm hak ve alacaklarından (devir öncesi dahil olmak üzere) devralan şirket sorumlu olur.

İşçinin, çalışma süresine bağlı olan kıdem tazminatı, ihbar süresi(ihbar tazminatı) ve yıllık izin süresinin belirlenmesi bakımından, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarih esas alınır. Diğer bir ifade ile işveren değişse bile, sözleşme tüm hak ve borçları ile devredilmiş olduğu için, işçinin tüm hak ve alacakları devreden işverende başladığı süre esas alınarak belirlenir.

Devir ile birlikte işçinin devreden şirket ile arasında “iş ilişkisi” sona ermiş olacağından; devreden şirketin devir tarihinde çıkış işlemi yapması (SGK çıkış kodu; 22 (Diğer Nedenler) olması) gerekmektedir.

Fill out the template