Doğum Sonrası Kısmi Süreliden Tam Süreli Çalışmaya Geçiş Protokolü

Last revision
12-07-2022
Formats
Word and PDF
Size
1.00
Fill out the template

Doğum Sonrası Kısmi Süreliden Tam Süreli Çalışmaya Geçiş Protokolü

Doğum yapan kadın işçinin (ve bazı hallerde (ebeveynlerden biri olarak erkek işçinin) yeni düzenlemelerle belirlenen yasal hakları nelerdir?

1-Doğum yapan kadın işçi, yasal doğum iznini kullanacak (Kadın işçilerin, doğumdan önce 8 ve doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta ücretli doğum izinleri bulunmaktadır. Çoğul gebelik halinde doğumdan önce çalıştırılmayacak 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir.).

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölmesi ihtimalinde, doğum sonrası ölüm nedeniyle kullanılamayan süreler (doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık analık iznine ilişkin olan) erkek işçiye (babaya) kullandırılacaktır. Ayrıca 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene (kadın veya erkek işçi) çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta analık hali izni kullandırılır.

2-Yasal doğum iznini kullanan (çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla) kadın işçi (ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçi) isterse yeni düzenleme ile gelen ücretsiz izin hakkını kullanabilir (Devletin desteklediği hak budur). Bu düzenleme ile talep etmesi halinde personele;

  • Birinci doğumda 60 gün,
  • İkinci doğumda 120 gün,
  • Sonraki doğumlarda ise 180 gün,

süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir (Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olarak uygulanır). Bu durumda personele çalıştığı süre ile orantılı olarak ücret ödenecek, ücretinin kalan kısmını ise İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında Devletten alacaktır. *** Yarım çalışma yapılması nedeniyle mali hakları yarım olarak ödenen kişilerin prim ödeme gün sayıları da yarım olarak hesaplanır.

Kadın işçi bu haktan yararlandığı süre içinde süt iznine ilişkin hükümlerden yararlanamaz. Yani kadın işçi hem süt iznini hem de yarım gün çalışma hakkını aynı anda kullanamaz. Bu hakkın kullanımı konusunda işverenlere bir takdir hakkı tanınmamıştır. Yani işçi, talep etmekle bu hakkını kullanır.

 3-Yukarıdaki yarı zamanlı ücretsiz izin hakkı bittiğinde; doğum yapan kadın işçi isterse 4857 Sayılı İş Kanunu 74.maddedeki süt izni (çalıştığı günlerde hak kazandığı günlük 1,5 saatlik izin) ile 6 aya kadar ücretsiz izin hakkını da kullanabilir.

 4-Daha sonra personel (ebeveynlerden biri) isterse çocuğun mecburi eğitim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi zamanlı çalışma talebinde bulunabilir. Ancak bu hakkın kullanımını en az 1 ay önceden talep etmelidir. Ayrıca, ebeveynlerden birinin çalışmıyor olması halinde, çalışan eş bu haktan faydalanamaz yani kısmi süreli çalışma talebinde bulunamaz.

Doğum sonrası, kısmi süreli çalışmaya geçecek personel ile şartları belirlemek üzere karşılıklı bir protokol imzalanması gerekmektedir.

Tam zamanlıdan kısmi süreliye geçişle ilgili bu protokolü dilediğinizce özelleştirerek, personele imzalatabilirsiniz. Süre tamamlandığında tekrar tam zamanlıya geçiş yapacağa zaman yine protokol yapılması uygun olacaktır. Eksik gün bildirimi konusunda hangi kodun seçileceği konusunda bağlı olduğunuz SGK ile görüşmenizi tavsiye ederiz.

Ayrıca, formu imzalayan personele el yazısı ile “Okudum, anladım gerekli bilgilendirme tarafıma yapılmıştır. ” yazdırılmasını öneririz. 

Fill out the template