Feragat Nedir?

Feragat ne demek sorusuna cevap verebilmek için öncelikle TDK’nın tanımladığı şekilde feragat teriminin ne anlama geldiğine bakmak gerekir. TDK’a göre bu kelime, gönüllü haklardan vazgeçmek olarak kullanılır. Bu aşamada pek çok kişi vazgeçmek nasıl yazılır konusunda da kafa karışıklığı yaşamaktadır.

Feragat Etmek Ne Demektir?

Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamındaki feragatler 309. maddede yer almaktadır. Yasal şartlar altında feragatler yazılı veya sözlü olabilir ve geçerli olması için karşı tarafın rızasını gerektirmez. Geçerli bir feragat; rıza değil, koşulsuz ve koşulsuz olmasını gerektirir. Bir feragat, HMK’nın 307. bölümünde belirtildiği gibi bir başvuru sahibinin başvurusunun sonuçlarının reddedilmesidir. Bu feragat kısmen veya tamamen olabilir. Kanunun lafzından da anlaşılacağı üzere davayı geri alma hakkı davalıya değil davacıya tanınan bir haktır.

Yargılamanın sona ermesi davaya konu olan uyuşmazlığı sona erdirir. Yargıtay HGK’nın E.2016/10-668, K.2017/250 sayılı kararında da belirtildiği üzere, bir kez feragat edildiğinde davacı tarafından geri alınamaz. Feragat sonucunda mahkemenin henüz davanın sona erdirilmesine karar vermemiş olması bu kuralı geçersiz kılmaz.

Bir başvuru sahibine bir feragatname verilmesinin iki ana nedeni vardır. Bunlar tasarruf ilkelerini ve haklarını takip etme özgürlüğüdür. Hem bu ilkeler hem de bu yetkinin özellikleri dikkate alındığında, feragatnamenin temel amacının “başlanan davaya devam zorunluluğu olmaksızın son vermek” olduğu görülmektedir.

İstisna teşkil etmek ne demek, feragat konusunda merak edilen sorulardan biridir. Bu soruya en genel tanımıyla bir kimse ya da bir şeyi benzerinden ayrı tutma cevabını vermek doğru olacaktır.

Davadan Feragat Dilekçesi Özellikleri

Feragat sözleri ve dilekçesinin özellikleri aşağıdaki gibidir;

  • Feragat doğal olarak açık ve kesindir.
  • Duruşma sırasında yazılı veya sözlü olarak yapılabilir.
  • Tamamen veya kısmen yapılabilir.
  • Sonuçların ortaya çıkması için davalının veya mahkemenin rızasını gerektirmez.
  • Cayma hakkı bir kez kullanıldığında geri alınamaz.
  • Mahkemeye söz konusu açıklama yapılır, yetersizlik durumunda muafiyet geri alınabilir.
  • Durdurulan davada şikayet konusu hakkında yeni şikayet açılamaz.
  • Bu tür bir maddi etkiye sahip bir feragatte, ifadede “feragat” kelimesinin görünüp görünmediğine bakılmaksızın, hakimin davacının iradesini tespit etmesi önemlidir.

Bu aşamada merak edilen vaz geçmek nasıl yazılır sorusuna ise, vazgeçmek şeklinde yazıldığına dair cevap verilebilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir