Fazla Mesai Hesaplama

Fazla mesai hesaplama bir işçinin haftada 45 saati aşan çalışmasını ifade etme durumunda yapılmakta olan hesaplamalıdır. İşçinin fazla mesai yapabileceği haller 4857 sayılı iş kanununun 41. maddesine göre düzenlenmiştir.

Fazla Mesai Hesaplama Nasıl Yapılır?

Fazla mesai hesaplama işçinin haftada 45 saati aşması durumunda meydana gelmekte olan hesaplama olarak bilinmektedir. İş kanununca belirlenmekte olan fazla mesai yapılabilecek haller ülkenin genel yararları, yapılan işin niteliği, yapılan işteki üretimin artırılmak istenmesi gibi durumlarda gerçekleşebilir. Ancak 1 sene içerisinde işçinin yaptığı fazla mesai 275 saatten daha fazlası olamaz.

Fazla mesai ancak haftalık 45 saatten fazla çalışıldığı durumlarda söz konusu olmaktadır. Çalışan 45 saati aşan çalışmanın her 1 saati için normal çalışma ücretinin% 50 yüksegini almak zorundadır.

Bayram mesaisi hesaplama da fazla mesaiye girdiği için işçiler tarafından merak edilen bir konudur. İşçi tüm bayram boyunca hiç çalışmaması durumunda aylık ücretini tam olarak alır. Ancak bayram günlerinde çalışırsa çalıştığı her gün için 2 günlük ücreti tutarında ücret alması gerekir. Hafta tatili ve bayram çakıştığı takdirde işçinin çalıştırılması durumunda ödemenin tutarının 2.5 günlük yevmiyeye yükselmesi gerekir.

Fazla mesai adına yapılan saat hesaplama haftada 45 saat üzerinden gerçekleşir. İşçi bir haftada 45 saati geçmeyecek şekilde çalışıyorsa bu durumda fazla mesai söz konusu olmayacaktır. Fakat haftalık çalışma saati 45 saati geçtiği takdirde ücreti fazla mesai üzerinden hesaplanmalıdır.

Bunun yanı sıra zorunlu nedenlerle yapılmakta olan fazla mesai halleri de mevcuttur. Bu durumlarda fazla çalışma yapan işçilere dinlenme süresi verilmelidir. Zorunlu nedenlerle fazla mesai halleri şu şekilde özetlenebilir;

  • İşin yapılmasını sağlayan makinalarda veya tesisatta herhangi bir arıza meydana gelmiş olması,
  • Arızanın mümkün görüldüğü hallerin bulunması,
  • Gerekli araç ve gereçlerin acilen yapılması gerekmesi,
  • Zorlayıcı sebeplerin meydana gelmesi.

Bu durumlar fazla mesainin zorunlu hale geldiği durumlar olarak bilinmektedir. Bu durumlarda işçilerin tamamı veya bir kısmını fazla mesai yapması mümkündür.

Fazla mesai iş günü hesaplama haftalık 45 saat üzerinden yapılmaktadır. Normal çalışma süresi 45 saatin altında olan iş yerlerinde normal çalışma ücretinin %25 fazlası ve normal çalışma saati 45 saat olan iş yerlerinde ise %50 fazlası olarak hesaplama yapılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir