Ecrimisil Nedir?

Ecrimisil kelime anlamı olarak haksız mesleki tazminat anlamına gelmektedir. Ecrimisil davası, haksız yere mal sahibi olan ve buna yetkisi olmayan bir kişiden tazminat istemektedir. Ecrimisil, Türk hukukunda ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Ecrimisil Nedir, Neleri Kapsar?

HTİH Yönetmeliği’nin 4. maddesi, Devlet Hazinesine ait taşınmazın, yöneticinin rızası veya bilgisi olmaksızın zilyetlik veya haksız elden çıkarma yoluyla üçüncü bir kişiye devredilmesi durumunda tazminat taleplerine izin vermektedir. İlgili yönetmeliğin (e) bendi saklı kalmak kaydıyla, tazmin edilen ve iskân sahibi sayılan kişiler sayılır. Sonuç olarak;

 • Malı ele geçirdiği yakalanmış,
 • Ele geçirdiği malı kullanmakta olan,
 • Malı kullanmasa dahi elinde tutmakta olan.
 • Bu durumda, tasarruf sahibinin rızası veya bilgisi dışında mülk sahibi olan gerçek veya tüzel kişi, mukim statüsüne sahiptir. İşgal sonucunda verilen tazminat, haksız işgal tazminatıdır. Yeterli tazminat, zararlar da dahil olmak üzere birçok yönü içerir. Buna göre tazminat;
 • İşgalin neden olduğu hasar;
 • Kullanımdan kaynaklanan hasarlar,
 • Yoksun kalınan kar oranını içerisinde barındırır.

Bu durumlar ecrimsil ne demek sorusuna da cevap olarak verilebilir. Zararların yanı sıra, kar kaybı aslında en yaygın kira gideridir. Yetkili mahkeme mülkün bulunduğu mahkemedir. Dolayısıyla ecrimisil nedir sorusuna bir malı sahibinin izni dahilinde olmadan kullanan kişiler adına kullanılan bir terimdir. Ecrimsil aleyhine dava açmadan önce dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta vardır. Bu nedenle, mülkü kullanmayı kabul etmeyenlerden haksız kullanım ücreti tahsil edilmelidir.

Ecrimsil davası açabilmek için davalının mülkte yaşıyor olması gerekir. Sanık, gereksiz müdahaleyi gerçekleştirirken kötü niyetli olmalıdır. Duruşmadan önce, davalı masraflar için faturalandırılmalıdır. Ancak, bu koşulun istisnaları vardır. Ecrimsil davası öncesinde sanıklar tarafından ihtar yoluyla aşağıdaki fiyat taleplerine istisnalar yapılmıştır. Bu aşamada işgalin anlam olarak neyi kastettiğini de bilmek gerekir.

 • Mevcut mülkün kamuya ait olması,
 • Gayrimenkuller; bağlar, bahçeler, doğal ürünler sunan üretim tesisleri, işyerleri, apartmanlar, kira geliri olan mülkler,
 • Mülkiyet ortak mülkiyettir ve zilyet olduğu iddia edilen taraf, mülkiyetin tamamı üzerinde hak iddia eder veya diğer tarafı tanımaz,
 • Kullanım anlaşmaları, katılımcıların mevcut mülkün bölümlerini kendi çıkarlarına tahsis etmelerine izin verir.

Bu durumlarda istisnalara önceki mahkeme kararları temelinde ulaşılır. Bu istisnalar belirli durumlarda meydana gelirse tazminatsız yasal işlem yapılabilir. Bu istisnalar dışında her halükarda kullanım hakkının yasaklanması gerekmektedir. Tarafların bu durumdan haberdar oldukları her türlü delille ispat edilebilir. Bu aşamada araştırılan ve merak edilen işgal sözlük anlamı ise bir başkasının malını ya da yerini ele geçirme olarak görülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir