Doğum İzni Kaç Gün?

Doğum izni anneliğin korunması için kadın işçilere verilen en önemli ve doğal haklardan biridir. Ancak, doğum izni hakkı çoğu zaman gerektiği gibi kullanılmamaktadır. Bu aşamada pek çok kişi doğum izni kaç gün hakkında merak duymaktadır.

Doğum İzni Nedir, Ne Kadar Süre ile Verilir?

Doğum izninin kanunla tanınan sınırlar ve haklar çerçevesinde kullanılabilmesi için işçilerin haklarını araması gerekir. Bu doğrultuda kadın işçiler, 2022 doğum parası ne kadar gibi soruları sorgulamaktadır. Bunun yanı sıra doğum parası ne kadar 2022 yılında da en sık sorulan sorulardan biridir. Doğum izni, çalışanların hamilelik ve doğum sırasında sahip oldukları belirli hakları ifade eder. Hamile işçiler için bazı zorunlu ve isteğe bağlı izinler mevcuttur. Doğum iznine ilişkin düzenlemeler 4857 sayılı İş Kanunu’nun 74. maddesinde yer almaktadır. Kanunla tanınan izin sadece kadın çalışanlarla sınırlı olmayıp, babalar için de çeşitli hükümler bulunmaktadır. İş kanununa göre çalışan veya iş kanununa göre çalışmayan işçiler, işçi hakları kapsamında bu izne hak kazanırlar.

Doğum izninin süresi özel koşullara veya çalışanın isteğine göre değişebilir, ancak toplam yasal ücretli izin doğumdan önce ve sonra 8 hafta olmak üzere 112 gündür. Kadın çalışanlara önemli haklar veren bu izin nedeniyle işten çıkarmalar da yaygındır. İşçilere izin hakkı verilmesini istemeyen işverenlerin hamilelik sırasında işçileri işten çıkarmaları yaygın bir durumdur. İş Hukuku, annelik ve hamileliğin haklı nedenle işten çıkarılma nedeni olamayacağına açıklık getirmektedir.

Hamilelik nedeniyle işten çıkarılan bir çalışan, gerekli şartların yerine getirilmesi koşuluyla işe iade sürecinin bir parçası olarak işe geri alınabilir. Bununla birlikte, süreç genellikle işverenlerin işten çıkarılma için alternatif nedenler kanıtlamasıyla daha da zorlaşır. Bu gibi durumlarda, yasal olarak mevcut tüm kanıtlarla kullanım ve fesih sebebini kanıtlamak gerekir. Bu nedenle kanun hükümlerine göre işçinin doğum izni hakkını kullanmasına engel olan işverenin, işçiye maddi ve manevi zararını genel düzenlemeler çerçevesinde tazmin etmesi gerekir. Ayrıca İş Kanunu’nun 104. maddesinde doğum izni yükümlülüklerini ihlal eden işverenlere 1200 TL idari para cezası uygulanacağı açıkça belirtilmiştir.

Doğum parası hesaplama esnasında çalışanın son üç aylık brüt ücreti göz önünde bulundurulur. Doğum parası 2022 yılında Temmuz ayı ile birlikte hesaplandığı taktirde, en düşük şekli ile 13.689 TL şeklinde hesaplanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir