Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nedir? Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplama

Destekten yoksun kalma tazminatı, ölen tarafından desteklenenlerin yaşamlarının ölümle daha da kötüleşmemesini sağlamak için kullanılan bir tür maddi tazminat davasıdır. Yoksun ne demek noktasında ölen kişiden artık herhangi bir yardım görememe durumudur denilebilir. Hukuksal olarak bağlayıcılığı olan tazminat almaya bu durum yol açabilir.

Destekten Yoksun Kalma Tazminat Davasını Kimler Açar?

Bir tür parasal tazminattır. Bu tür bir maddi tazminat talep etmenin ön koşulu, ölen kişiden hayattayken maddi destek alınmış olmasıdır. Yaşamı boyunca destek almayan bir kişinin, kişi öldükten sonra maddi talepte bulunabilmesi imkansızdır. Destekten yoksun kalma tazminat davasını açabilme hakkı bulunan kişiler ise:

  • Ölen kişiden destek alanlar: Ölen kişi hayattayken sosyal yardım almış bulunan herkes, refah eksikliği nedeniyle tazminat talep edebilir. Ölen hayatta iken yetiştirilen kimse, nişanlısı, amcası, kuzeni vb. olabilir Örneğin, hayatı boyunca düzenli olarak destek verilmiş bir kız arkadaş, destek eksikliği nedeniyle tazminat talep edebilir. Ancak nafaka talep edebilmek için, hayatta iken ölen kişiden yardım aldığınızı kanıtlamanız gerekir.
  • Eş, çocuklar, ebeveynler: Çocuklar anne ve baba açısından nasıl destektirler noktasında bilindiği üzere bazı insanların hayattayken birbirlerine destek olduklarına dair yasal bir varsayım var. Yargıtay içtihatlarına göre sosyal hayatın normal seyrinde anne baba çocuklarına, çocuklar anne babalarına, eşler de hayatları boyunca birbirlerine destek olurlar. Gerçekte geliştirilmiş yasal karinelere dayanarak bu kişilerin hayatları boyunca birbirlerini destekledikleri varsayıldığından, tazminat alırken birbirlerine destek olup olmadıklarını kanıtlamaya gerek yoktur. Ancak davalı, karinenin aksini uygun delillerle ispat edebilir. Bu kişilerin hayatları boyunca birbirlerine destek olmadıklarını ispat eden davalı, nafaka davası için nafaka kesebilir, herhangi bir destek durumu olmayan bir baba, çocuğu trafik kazasında vefat ederse nafaka talebinde bulunamaz.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı / Manevi Tazminat

Ağır yaralanma veya ölüm halinde, yaralanan veya ölenlerin yakınlarına fiziki olmayan tazminat olarak uygun bir meblağın ödenmesine karar verilebilir. İçtihat hukukuna göre, küçük zararlar kar elde etmenin bir yolu olmamalıdır. Maddi zararın amacı, olayın neden olduğu acı ve ıstırabı kısmen hafifletmektir. Bu nedenle manevi tazminat tutarı belirlenirken kazanın tarihi, kazanın meydana gelme şekli, kusurun koşulları ve ilgili tarafların hem ekonomik hem de sosyal durumları göz önünde bulundurulur.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı / Maddi Tazminat

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir tür parasal tazminattır. Nafakanın geri alınması halinde, hasarın ispat yükü ve zarara uğrayan tarafın ihmali zarara uğrayan tarafa aittir. Mağduriyetin miktarı kanıtlanamazsa, hakim, makul takdir yetkisi dahilinde, olayların olağan seyrini ve zarara uğrayan tarafın yaptığı işlemleri dikkate alarak zararın miktarını belirler. Mağdurun ihmalinden kaynaklanan zarar meydana gelirse veya artarsa, parasal tazminat miktarı azaltılmalıdır.

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Nasıl Hesaplanır?

Destekten yoksun kalma tazminatı hesaplama yöntemleri ve tazminat neye göre hesaplanır soruları da bu konu kapsamında çok merak ediliyor. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 50. maddesi hükümlerine göre zararını ve ihmalini ispat yükü mağdura aittir. Tazminat tutarının tam olarak kanıtlanamaması durumunda hakim, olayların normal seyrini ve mağdurun aldığı önlemleri dikkate alarak tazminat miktarını adil bir şekilde belirler. Türk Borçlar Kanunu’nun 51. maddesine tabidir. “Hakim, ihmalin ciddiyeti başta olmak üzere maddi gerekliliği dikkate alarak tazminat miktarını ve ödeme şeklini belirleyecektir.” Tazminat nasıl hesaplanır sorusunun cevabı bu çerçevede şekillenmektedir. Tazminatın belirlenmesinde gerçek ücretlerin esas alınması şart olur. ( Yargıtay 2000 / 5128 Karar ).

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir